10+ all i could do was cry lyrics most accurate

Rate this post
Legoland aggregates all i could do was cry lyrics information to help you offer the best information support options. Please refer to the information below.

You are looking : all i could do was cry lyrics

10 all i could do was cry lyrics standard information

1.Etta James – All I Could Do Was Cry Lyrics – Genius

 • Author: Etta
 • Publish: 22 days ago
 • Rating: 1star(909 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: All I Could Do Was Cry Lyrics: I heard church bells ringing / I heard a choir singing / I saw my love walk down the aisle / On her finger, he placed a ring …
 • More : All I Could Do Was Cry Lyrics: I heard church bells ringing / I heard a choir singing / I saw my love walk down the aisle / On her finger, he placed a ring …
 • Source : https://genius.com/Etta-james-all-i-could-do-was-cry-lyrics

2.Beyoncé – All I Could Do Was Cry Lyrics – Genius

 • Author: Beyoncé
 • Publish: 2 days ago
 • Rating: 1star(1489 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: All I Could Do Was Cry Lyrics: I heard / Church bells ringing / I heard / A choir singing / I saw my love / Walk down / The aisle / On her finger / He …
 • More : All I Could Do Was Cry Lyrics: I heard / Church bells ringing / I heard / A choir singing / I saw my love / Walk down / The aisle / On her finger / He …
 • Source : https://genius.com/Beyonce-all-i-could-do-was-cry-lyrics

3.Etta James – All I Could Do Was Cry Lyrics | AZLyrics.com

 • Author: Etta
 • Publish: 23 days ago
 • Rating: 3star(1014 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions: I heard church bells ringing. I heard a choir singing. I saw my love walk down the aisle. On her finger he placed a ring. Oh, I saw them holding hands
 • More : I heard church bells ringing. I heard a choir singing. I saw my love walk down the aisle. On her finger he placed a ring. Oh, I saw them holding hands
 • Source : https://www.azlyrics.com/lyrics/ettajames/allicoulddowascry.html

4.Beyonce – All I Could Do Was Cry Lyrics | AZLyrics.com

 • Author: Beyonce
 • Publish: 16 days ago
 • Rating: 2star(367 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: Jennifer Hudson – “I Am Changing” Look at me I am changing, trying every way I can. I am changing, I’ll be better than I am. I’m trying to find a way to …
 • More : Jennifer Hudson – “I Am Changing” Look at me I am changing, trying every way I can. I am changing, I’ll be better than I am. I’m trying to find a way to …
 • Source : https://www.azlyrics.com/lyrics/beyonceknowles/allicoulddowascry.html

5.All I Could Do Was Cry – YouTube

 • Author: All
 • Publish: 0 days ago
 • Rating: 5star(1735 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8sMb7QP78Vw

6.Beyonce – All i could do was cry (CHURCH BELLS) – YouTube

 • Author: Beyonce
 • Publish: 17 days ago
 • Rating: 5star(1061 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDjJw-9X5MjI

7.All I Could Do Was Cry – YouTube

 • Author: All
 • Publish: 24 days ago
 • Rating: 1star(788 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWsglxKjDAyk

8.Etta James – All I Could Do Was Cry Lyrics

 • Author: Etta
 • Publish: 11 days ago
 • Rating: 1star(851 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions: I was losing the man that I loved, and all I could do was cry. And now the wedding is over, rice has been thrown over their heads. For them, life has just begun …
 • More : I was losing the man that I loved, and all I could do was cry. And now the wedding is over, rice has been thrown over their heads. For them, life has just begun …
 • Source : https://www.lyrics.com/lyric/31102743/Etta%2BJames/All%2BI%2BCould%2BDo%2BWas%2BCry

9.All I Could Do Was Cry Lyrics – Etta James – Song Meanings

 • Author: All
 • Publish: 24 days ago
 • Rating: 2star(1060 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 1star
 • Descriptions: Oh. All I could do, all I could do was cry. All I could do was cry. I was losing the man that I loved, and all I could do was cry. And now the wedding is over,
 • More : Oh. All I could do, all I could do was cry. All I could do was cry. I was losing the man that I loved, and all I could do was cry. And now the wedding is over,
 • Source : https://songmeanings.com/songs/view/3530822107858499412/

10.Lyrics: All I Could Do Was Cry Etta James – Smule

 • Author: Lyrics:
 • Publish: 14 days ago
 • Rating: 5star(1118 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions: Lyrics: All I Could Do Was Cry. Etta James. FirztFernando. I heard church bells ringing. I heard a choir singing. I saw my love walk down the aisle
 • More : Lyrics: All I Could Do Was Cry. Etta James. FirztFernando. I heard church bells ringing. I heard a choir singing. I saw my love walk down the aisle
 • Source : https://www.smule.com/song/etta-james-all-i-could-do-was-cry-karaoke-lyrics/39274814_188511/arrangement

With the above information sharing about all i could do was cry lyrics on official and highly reliable information sites will help you get more information.

BÀI LIÊN QUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


BẤT ĐỘNG SẢN LEGOLAND VIỆT NAM
Chúng tôi là đơn vị cung cấp thông tin về thị trường bất động sản, nội thất và xây dựng tổng hợp hi vọng sẽ mang đến cho mọi người những thông tin, sản phẩm bổ tích .
Địa chỉ : 186 Xuân Hồng , Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0928.115.885
Email :  bdslegoland@gmail.com
    Làm việc từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7 giờ hành chính
Sơ đồ Website 
DMCA bất động sản Legoland
Mạng xã hội : Facebook , Youtube, Flicker , Tumblr , Pinterest