10+ but not for me lyrics most accurate

Rate this post
Legoland aggregates but not for me lyrics information to help you offer the best information support options. Please refer to the information below.

You are looking : but not for me lyrics

10 but not for me lyrics standard information

1.George Gershwin – But Not For Me Lyrics – Genius

 • Author: George
 • Publish: 13 days ago
 • Rating: 3star(742 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: (Verse) Old man sunshine, listen you. Don’t you tell me dreams come true. Just try it, and I’ll start a riot. Beatrice Fairfax, don’t you dare
 • More : (Verse) Old man sunshine, listen you. Don’t you tell me dreams come true. Just try it, and I’ll start a riot. Beatrice Fairfax, don’t you dare
 • Source : https://genius.com/George-gershwin-but-not-for-me-lyrics

2.Chet Baker – But Not For Me Lyrics – Genius

 • Author: Chet
 • Publish: 8 days ago
 • Rating: 5star(1581 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: But Not For Me Lyrics: They’re writing songs of love, but not for me / A lucky star’s above, but not for me / With love to lead the way I’ve found more …
 • More : But Not For Me Lyrics: They’re writing songs of love, but not for me / A lucky star’s above, but not for me / With love to lead the way I’ve found more …
 • Source : https://genius.com/Chet-baker-but-not-for-me-lyrics

3.George Gershwin – But Not For Me lyrics – LyricsMode

 • Author: George
 • Publish: 15 days ago
 • Rating: 5star(497 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions: Old Man Sunshine, listen, you, Never tell me dreams come true, Just try it, and I’ll start a riot, Beatrice Fairfax don’t you dare, Ever tell me she will care,
 • More : Old Man Sunshine, listen, you, Never tell me dreams come true, Just try it, and I’ll start a riot, Beatrice Fairfax don’t you dare, Ever tell me she will care,
 • Source : https://www.lyricsmode.com/lyrics/g/george_gershwin/but_not_for_me.html

4.Billie Holiday – But Not For Me Lyrics | AZLyrics.com

 • Author: Billie
 • Publish: 28 days ago
 • Rating: 1star(1284 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 1star
 • Descriptions: He’s knocking on a door, but not for me. He’ll plan a two by four, but not for me. I know that love’s a game; I’m puzzled, just …
 • More : He’s knocking on a door, but not for me. He’ll plan a two by four, but not for me. I know that love’s a game; I’m puzzled, just …
 • Source : https://www.azlyrics.com/lyrics/billieholiday/butnotforme.html

5.But Not For Me Lyrics by George Gershwin – Street Directory

 • Author: But
 • Publish: 30 days ago
 • Rating: 1star(1232 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: A lucky star’s above, but not for me, With love to lead the way, I found more clouds of grey, Than any Russian play could guarantee. I was a fool …
 • More : A lucky star’s above, but not for me, With love to lead the way, I found more clouds of grey, Than any Russian play could guarantee. I was a fool …
 • Source : https://www.streetdirectory.com/lyricadvisor/song/weeaoj/but_not_for_me/

6.Chet Baker – But Not for Me Lyrics

 • Author: Chet
 • Publish: 21 days ago
 • Rating: 4star(1893 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: But Not for Me · Missing lyrics by Chet Baker? · Music, Songs & Lyrics …
 • More : But Not for Me · Missing lyrics by Chet Baker? · Music, Songs & Lyrics …
 • Source : https://www.lyrics.com/lyric/2030660/Chet%2BBaker/But%2BNot%2Bfor%2BMe

7.Billie Holiday – But Not for Me Lyrics

 • Author: Billie
 • Publish: 7 days ago
 • Rating: 3star(1639 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: A lucky star’s above, but not for me. With love to lead the way I’ve found more clouds of gray Than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and …
 • More : A lucky star’s above, but not for me. With love to lead the way I’ve found more clouds of gray Than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and …
 • Source : https://www.lyrics.com/lyric/26285700/Billie%2BHoliday/But%2BNot%2Bfor%2BMe

8.But not for me Lyrics Ella Fitzgerald( Ella Jane Fitzgerald ) ※ Mojim …

 • Author: But
 • Publish: 12 days ago
 • Rating: 1star(1115 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions: But not for me Lyrics:Ira Gershwin Music:George Gershwin They’re writing songs of love – but not for me A lucky star’s above – but not for me With love to …
 • More : But not for me Lyrics:Ira Gershwin Music:George Gershwin They’re writing songs of love – but not for me A lucky star’s above – but not for me With love to …
 • Source : https://mojim.com/usy101790x16x3.htm

9.Chet Baker | But not for me (Lyrics/Letras) – YouTube

 • Author: Chet
 • Publish: 6 days ago
 • Rating: 4star(1581 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNUBEIRLB8hQ

10.But Not for Me Lyrics – – Soundtrack Lyrics

 • Author: But
 • Publish: 16 days ago
 • Rating: 4star(1222 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: Never tell me dreams come true. … And I’ll start a riot. … It’s the final curtain. … It’s all bananas! They’re writing songs of love, But not for me: A lucky …
 • More : Never tell me dreams come true. … And I’ll start a riot. … It’s the final curtain. … It’s all bananas! They’re writing songs of love, But not for me: A lucky …
 • Source : https://www.stlyrics.com/lyrics/crazyforyou/butnotforme.htm

With the above information sharing about but not for me lyrics on official and highly reliable information sites will help you get more information.

BÀI LIÊN QUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


BẤT ĐỘNG SẢN LEGOLAND VIỆT NAM
Chúng tôi là đơn vị cung cấp thông tin về thị trường bất động sản, nội thất và xây dựng tổng hợp hi vọng sẽ mang đến cho mọi người những thông tin, sản phẩm bổ tích .
Địa chỉ : 186 Xuân Hồng , Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0928.115.885
Email :  bdslegoland@gmail.com
    Làm việc từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7 giờ hành chính
Sơ đồ Website 
DMCA bất động sản Legoland
Mạng xã hội : Facebook , Youtube, Flicker , Tumblr , Pinterest