9+ said n done lyrics most accurate

Rate this post
Legoland aggregates said n done lyrics information to help you offer the best information support options. Please refer to the information below.

You are looking : said n done lyrics

9 said n done lyrics standard information

1.21 Savage & Metro Boomin – Said N Done Lyrics – Genius

 • Author: 21
 • Publish: 11 days ago
 • Rating: 5star(361 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://genius.com/21-savage-and-metro-boomin-said-n-done-lyrics

2.French Montana – Said N Done Lyrics – Genius

 • Author: French
 • Publish: 28 days ago
 • Rating: 1star(1008 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 1star
 • Descriptions: I see ’em hatin’ on the boy huh? ‘Til I pull up on the boy, huh? … Man they turned their back on your boy huh? You trickin’ but you waitin’ for the boy huh?
 • More : I see ’em hatin’ on the boy huh? ‘Til I pull up on the boy, huh? … Man they turned their back on your boy huh? You trickin’ but you waitin’ for the boy huh?
 • Source : https://genius.com/French-montana-said-n-done-lyrics

3.21 Savage & Metro Boomin – Said N Done Lyrics | AZLyrics.com

 • Author: 21
 • Publish: 29 days ago
 • Rating: 5star(1054 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: When it’s all said and done, who you gon’ ride for? Who you gon’ slide for? Who you down to die for? … Standin’ with you, throwin’ gang signs, do it matter?
 • More : When it’s all said and done, who you gon’ ride for? Who you gon’ slide for? Who you down to die for? … Standin’ with you, throwin’ gang signs, do it matter?
 • Source : https://www.azlyrics.com/lyrics/21savage/saidndone.html

4.Metro Boomin – Said N Done Lyrics

 • Author: Metro
 • Publish: 0 days ago
 • Rating: 5star(680 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: Said N Done Lyrics by Metro Boomin from the custom_album_6037762 album – including song video, … nigga) When it’s all said and done, who you gon’ ride for?
 • More : Said N Done Lyrics by Metro Boomin from the custom_album_6037762 album – including song video, … nigga) When it’s all said and done, who you gon’ ride for?
 • Source : https://www.lyrics.com/lyric-lf/2322655/Metro%2BBoomin/Said%2BN%2BDone

5.21 Savage & Metro Boomin – Said N Done Lyrics – The West News

 • Author: 21
 • Publish: 5 days ago
 • Rating: 2star(1248 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 1star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://thewestnews.com/21-savage-metro-boomin-said-n-done-lyrics/

6.Said N Done Lyrics by 21 Savage – Lyrics On Demand

 • Author: Said
 • Publish: 16 days ago
 • Rating: 1star(1352 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 1star
 • Descriptions: When it’s all said and done, who you gon’ ride for? Who you gon’ slide for? Who you down to die for? … Standin’ with you, throwin’ gang signs, do it matter?
 • More : When it’s all said and done, who you gon’ ride for? Who you gon’ slide for? Who you down to die for? … Standin’ with you, throwin’ gang signs, do it matter?
 • Source : https://www.lyricsondemand.com/0/21savagelyrics/saidndonelyrics.html

7.21 Savage feat. Metro Boomin – Said N Done Lyrics – Musixmatch

 • Author: 21
 • Publish: 13 days ago
 • Rating: 4star(1099 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://www.musixmatch.com/lyrics/21-Savage-Metro-Boomin-1/Said-N-Done-1

8.Said N Done Paroles – 21 SAVAGE (ft. Metro Boomin) – GreatSong

 • Author: Said
 • Publish: 27 days ago
 • Rating: 4star(1451 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: Standin’ with you, throwin’ gang signs, do it matter? … When it’s all said and done, who you gon’ ride for? Who you gon’ slide for? Who you down to die for?
 • More : Standin’ with you, throwin’ gang signs, do it matter? … When it’s all said and done, who you gon’ ride for? Who you gon’ slide for? Who you down to die for?
 • Source : https://greatsong.net/paroles-said-n-done-21-savage

9.21 Savage & Metro Boomin – Said N Done lyrics – Crownlyric.com

 • Author: 21
 • Publish: 24 days ago
 • Rating: 5star(888 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 1star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://crownlyric.com/2020/10/05/21-savage-metro-boomin-said-n-done-lyrics/

With the above information sharing about said n done lyrics on official and highly reliable information sites will help you get more information.

BÀI LIÊN QUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


BẤT ĐỘNG SẢN LEGOLAND VIỆT NAM
Chúng tôi là đơn vị cung cấp thông tin về thị trường bất động sản, nội thất và xây dựng tổng hợp hi vọng sẽ mang đến cho mọi người những thông tin, sản phẩm bổ tích .
Địa chỉ : 186 Xuân Hồng , Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0928.115.885
Email :  bdslegoland@gmail.com
    Làm việc từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7 giờ hành chính
Sơ đồ Website 
DMCA bất động sản Legoland
Mạng xã hội : Facebook , Youtube, Flicker , Tumblr , Pinterest