10+ the shadow of your smile lyrics most accurate

Rate this post
Legoland aggregates the shadow of your smile lyrics information to help you offer the best information support options. Please refer to the information below.

You are looking : the shadow of your smile lyrics

10 the shadow of your smile lyrics standard information

1.Frank Sinatra – The Shadow Of Your Smile Lyrics – Genius

 • Author: Frank
 • Publish: 8 days ago
 • Rating: 5star(933 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: The Shadow Of Your Smile Lyrics: The shadow of your smile / When you have gone / Will color all my dreams / And light the dawn / Look into my eyes, my love, …
 • More : The Shadow Of Your Smile Lyrics: The shadow of your smile / When you have gone / Will color all my dreams / And light the dawn / Look into my eyes, my love, …
 • Source : https://genius.com/Frank-sinatra-the-shadow-of-your-smile-lyrics

2.Barbra Streisand – The Shadow of Your Smile Lyrics – Genius

 • Author: Barbra
 • Publish: 9 days ago
 • Rating: 2star(1594 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions: The Shadow of Your Smile Lyrics: The shadow of your smile / When you are gone / Will color all my dreams / And light the dawn / Look into my eyes, my love, …
 • More : The Shadow of Your Smile Lyrics: The shadow of your smile / When you are gone / Will color all my dreams / And light the dawn / Look into my eyes, my love, …
 • Source : https://genius.com/Barbra-streisand-the-shadow-of-your-smile-lyrics

3.Tony Bennett – The Shadow Of Your Smile (Stereo / Lyrics) – YouTube

 • Author: Tony
 • Publish: 10 days ago
 • Rating: 2star(731 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOwZhWhkA8V0

4.The Shadow of Your Smile (with Lyrics) Vocal and Piano – YouTube

 • Author: The
 • Publish: 1 days ago
 • Rating: 3star(1790 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 1star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dc3Gv6b5IeTA

5.Tony Bennett – The Shadow Of Your Smile Lyrics | AZLyrics.com

 • Author: Tony
 • Publish: 2 days ago
 • Rating: 2star(1852 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: One day we walked along the sand. One day in early spring. You held a piper in your hand. To mend its broken wing. Now I’ll remember many a day
 • More : One day we walked along the sand. One day in early spring. You held a piper in your hand. To mend its broken wing. Now I’ll remember many a day
 • Source : https://www.azlyrics.com/lyrics/tonybennett/theshadowofyoursmile.html

6.The Shadow Of Your Smile Lyrics – Engelbert Humperdinck – AZLyrics

 • Author: The
 • Publish: 29 days ago
 • Rating: 4star(658 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions: The shadow of your smile. When you are gone. Will colour all my dreams. And light the dawn. Look into my eyes, my love, and see
 • More : The shadow of your smile. When you are gone. Will colour all my dreams. And light the dawn. Look into my eyes, my love, and see
 • Source : https://www.azlyrics.com/lyrics/engelberthumperdinck/theshadowofyoursmile.html

7.THE SHADOW OF YOUR SMILE – Frank Sinatra – LETRAS.COM

 • Author: THE
 • Publish: 27 days ago
 • Rating: 4star(777 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: Frank Sinatra – The Shadow Of Your Smile (Letras y canción para escuchar) – The shadow of your smile / When you have gone / Will color all my dreams / And …
 • More : Frank Sinatra – The Shadow Of Your Smile (Letras y canción para escuchar) – The shadow of your smile / When you have gone / Will color all my dreams / And …
 • Source : https://www.letras.com/frank-sinatra/the-shadow-of-your-smile/

8.The Shadow of Your Smile Lyrics – The Sandpiper – Soundtrack Lyrics

 • Author: The
 • Publish: 18 days ago
 • Rating: 5star(257 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: The Shadow of Your Smile lyrics: The shadow of your smile When you have gone Will color all my dreams And light the dawn Look into my eyes my love and see …
 • More : The Shadow of Your Smile lyrics: The shadow of your smile When you have gone Will color all my dreams And light the dawn Look into my eyes my love and see …
 • Source : https://www.stlyrics.com/lyrics/greatestsongsinmovies/theshadowofyoursmile.htm

9.The Shadow of Your Smile – Nancy Sinatra – Lyrics Translations

 • Author: The
 • Publish: 18 days ago
 • Rating: 5star(1382 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions:
 • More :
 • Source : https://lyricstranslate.com/en/nancy-sinatra-shadow-your-smile-lyrics.html

10.“The Shadow of Your Smile” | Stories of Standards – KUVO

 • Author: “The
 • Publish: 2 days ago
 • Rating: 2star(741 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: “The Shadow of Your Smile” | Stories of Standards … “The Shadow of Your Smile” – composed by Johnny Mandel with lyrics by Paul Francis Webster – debuted in the …
 • More : “The Shadow of Your Smile” | Stories of Standards … “The Shadow of Your Smile” – composed by Johnny Mandel with lyrics by Paul Francis Webster – debuted in the …
 • Source : https://www.kuvo.org/the-shadow-of-your-smile-stories-of-standards/

With the above information sharing about the shadow of your smile lyrics on official and highly reliable information sites will help you get more information.

BÀI LIÊN QUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


BẤT ĐỘNG SẢN LEGOLAND VIỆT NAM
Chúng tôi là đơn vị cung cấp thông tin về thị trường bất động sản, nội thất và xây dựng tổng hợp hi vọng sẽ mang đến cho mọi người những thông tin, sản phẩm bổ tích .
Địa chỉ : 186 Xuân Hồng , Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0928.115.885
Email :  bdslegoland@gmail.com
    Làm việc từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7 giờ hành chính
Sơ đồ Website 
DMCA bất động sản Legoland
Mạng xã hội : Facebook , Youtube, Flicker , Tumblr , Pinterest