10+ well said in spanish most accurate

Rate this post
Legoland aggregates well said in spanish information to help you offer the best information support options. Please refer to the information below.

You are looking : well said in spanish

10 well said in spanish standard information

1.Traducción en español de “well said!” | Collins Diccionario inglés …

 • Author: Traducción
 • Publish: 4 days ago
 • Rating: 3star(1298 Rating)
 • Highest rating: 3star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: you’ve said it! (informal) ¡exacto! ⧫ ¡tú lo dijiste!
 • More : you’ve said it! (informal) ¡exacto! ⧫ ¡tú lo dijiste!
 • Source : https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/well-said

2.Well said | Traductor de inglés a español

 • Author: Well
 • Publish: 10 days ago
 • Rating: 3star(1748 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 1star
 • Descriptions: I’m not giving up. I’m going to keep fighting for my rights. – Well said, Andy!Yo no me rindo. Voy a seguir luchando por mis derechos. – ¡Bien dicho, Andy!
 • More : I’m not giving up. I’m going to keep fighting for my rights. – Well said, Andy!Yo no me rindo. Voy a seguir luchando por mis derechos. – ¡Bien dicho, Andy!
 • Source : https://www.ingles.com/traductor/well%2520said

3.well-said – Translation into Spanish – examples English

 • Author: well-said
 • Publish: 23 days ago
 • Rating: 1star(1810 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 1star
 • Descriptions: That’s well-said, sergeant. Bien dicho, Sargento.
 • More : That’s well-said, sergeant. Bien dicho, Sargento.
 • Source : https://context.reverso.net/translation/english-spanish/well-said

4.very well said – Traducción al español – ejemplos inglés

 • Author: very
 • Publish: 0 days ago
 • Rating: 1star(566 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: Traducción de “very well said” en español … Sadly that is very well said. Por desgracia, eso está muy bien dicho. I do, and that was very well said. Lo …
 • More : Traducción de “very well said” en español … Sadly that is very well said. Por desgracia, eso está muy bien dicho. I do, and that was very well said. Lo …
 • Source : https://context.reverso.net/traduccion/ingles-espanol/very%2Bwell%2Bsaid

5.WELL SAID! – Traducción al español – bab.la

 • Author: WELL
 • Publish: 27 days ago
 • Rating: 4star(593 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: Well said! … ¡Bien dicho! [coloq.] … Mr President, much has been said, and indeed, much has been well said. expand_more Señor Presidente, mucho se ha dicho y …
 • More : Well said! … ¡Bien dicho! [coloq.] … Mr President, much has been said, and indeed, much has been well said. expand_more Señor Presidente, mucho se ha dicho y …
 • Source : https://es.bab.la/diccionario/ingles-espanol/well-said

6.well said – Spanish translation – Linguee

 • Author: well
 • Publish: 3 days ago
 • Rating: 4star(1626 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: Many translated example sentences containing “well said” – Spanish-English dictionary and search engine for Spanish translations.
 • More : Many translated example sentences containing “well said” – Spanish-English dictionary and search engine for Spanish translations.
 • Source : https://www.linguee.com/english-spanish/translation/well%2Bsaid.html

7.well said – English-Spanish Dictionary – WordReference.com

 • Author: well
 • Publish: 22 days ago
 • Rating: 2star(694 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: well said ; Principal Translations ; Inglés, Español ; Well said! interj, (expressing agreement), bien dicho expr ; muy bien expr …
 • More : well said ; Principal Translations ; Inglés, Español ; Well said! interj, (expressing agreement), bien dicho expr ; muy bien expr …
 • Source : https://www.wordreference.com/es/translation.asp%3Ftranword%3Dwell%2520said

8.well-said – Spanish English Dictionary – Tureng

 • Author: well-said
 • Publish: 11 days ago
 • Rating: 3star(1571 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 3star
 • Descriptions: Meanings of “well-said” in Spanish English Dictionary : 1 result(s) ; 1, General, well-said · bien dicho [adj] …
 • More : Meanings of “well-said” in Spanish English Dictionary : 1 result(s) ; 1, General, well-said · bien dicho [adj] …
 • Source : https://tureng.com/en/spanish-english/well-said

9.Glosbe – well said in Spanish – English-Spanish Dictionary

 • Author: Glosbe
 • Publish: 16 days ago
 • Rating: 5star(267 Rating)
 • Highest rating: 4star
 • Lowest rating: 1star
 • Descriptions: Similar phrases · Well said! ¡Bien dicho! · well done is better than well said · bien hecho es mejor que bien dicho · well said! ¡bien dicho!
 • More : Similar phrases · Well said! ¡Bien dicho! · well done is better than well said · bien hecho es mejor que bien dicho · well said! ¡bien dicho!
 • Source : https://glosbe.com/en/es/well%2520said

10.How to say well said in Spanish? – Definitions.net

 • Author: How
 • Publish: 10 days ago
 • Rating: 3star(1777 Rating)
 • Highest rating: 5star
 • Lowest rating: 2star
 • Descriptions: Would you like to know how to translate well said to Spanish? This page provides all possible translations of the word well said in the Spanish language.
 • More : Would you like to know how to translate well said to Spanish? This page provides all possible translations of the word well said in the Spanish language.
 • Source : https://www.definitions.net/translate/well%2520said/es

With the above information sharing about well said in spanish on official and highly reliable information sites will help you get more information.

BÀI LIÊN QUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


BẤT ĐỘNG SẢN LEGOLAND VIỆT NAM
Chúng tôi là đơn vị cung cấp thông tin về thị trường bất động sản, nội thất và xây dựng tổng hợp hi vọng sẽ mang đến cho mọi người những thông tin, sản phẩm bổ tích .
Địa chỉ : 186 Xuân Hồng , Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0928.115.885
Email :  bdslegoland@gmail.com
    Làm việc từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7 giờ hành chính
Sơ đồ Website 
DMCA bất động sản Legoland
Mạng xã hội : Facebook , Youtube, Flicker , Tumblr , Pinterest