Mẫu giấy biên nhận tiền mua bán nhà đất mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Khi thực hiện giao dịch liên quan tới tài chính, đặc biệt là trong quá trình mua, bán đất thì mọi tổ chức, cá nhân đều phải sử dụng tới mẫu giấy biên nhận tiền. Bởi đây chính là loại giấy tờ có giá trị pháp lý giúp các bên liên quan được đảm bảo về trách nhiệm cũng như quyền lợi. Tham khảo bài viết sau để biết một số mẫu biên nhận tiền mua bán nhà đất chuẩn xác và mới nhất hiện nay nhé!

Giấy biên nhận tiền là gì?

Giấy biên nhận tiền chính là một trong các loại giấy tờ không thể thiếu trong các giao dịch tài chính. Đặc biệt là với những giao dịch chuyển nhượng tài sản hay hoạt động mua bán nhà đất,… Thông thường, giấy biên nhận tiền sẽ đi kèm với hợp đồng chính hoặc giao dịch chính như: Giấy nhận tiền trong kinh doanh, giấy nhận tiền vay nợ, giấy nhận tiền đặt cọc, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền, giấy nhận tiền mua bán đất đai…

Giấy biên nhận tiền chính là một trong các loại giấy tờ không thể thiếu trong các giao dịch tài chính

Giấy biên nhận tiền chính là một trong các loại giấy tờ không thể thiếu trong các giao dịch tài chính

Giấy biên nhận tiền chính là cơ sở pháp lý giúp cho những bên tham gia giao dịch được đảm bảo lợi ích, quyền lợi khi xảy ra tranh chấp. Với vai trò rất quan trọng nên các bên trong quá trình soạn thảo cũng như ký kết giấy biên nhận phải rà soát nội dung cho thật kỹ lưỡng. Có như vậy các bên mới được đảm bảo quyền cũng như lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật. 

Giấy biên nhận tiền mua đất là gì?

Trong giao dịch mua bán đất đai, giấy biên nhận tiền mua đất chính là một loại văn bản có tính chất pháp lý thể hiện quá trình giao và nhận tiền giữa bên mua và bên bán. Thông thường, giấy biên nhận tiền mua bán đất đai thường sẽ có thêm xác nhận của đối tượng thứ ba. Điều này sẽ giúp cho tính tin cậy của giao dịch được tăng lên rất nhiều. 

Trong giao dịch mua bán đất đai, giấy biên nhận tiền mua đất chính là một loại văn bản có tính chất pháp lý

Trong giao dịch mua bán đất đai, giấy biên nhận tiền mua đất chính là một loại văn bản có tính chất pháp lý

Tương tự như các loại giấy biên nhận tiền khác, giấy biên nhận tiền mua đất cũng có vai trò giúp cho các bên được đảm bảo lợi ích cũng như quyền lợi về mặt pháp lý nếu chẳng may có tranh chấp xảy ra. Hiện nay, giấy biên nhận tiền mua bán đất đai chính là một loại biểu mẫu không thể thiếu được trong những giao dịch tài chính liên quan tới đất đai.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 328, Bộ luật Dân sự năm 2015 thì giấy biên nhận tiền mua bán đất đai chỉ là hợp đồng thỏa thuận giữa các bên. Thế nên không bắt buộc phải công chứng, chứng thực mà vẫn được đảm bảo về tính pháp lý. 

Nội dung của giấy biên nhận tiền mua đất

Giấy biên nhận tiền mua bán đất cũng tương tự như với những văn bản biên nhận tiền trong các giao dịch tài chính khác. Thế nên, giấy biên nhận này cũng bao gồm những nội dung sau đây: 

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Tên biên bản.
 • Thông tin cá nhân chi tiết của bên nhận tiền, bên giao tiền và bên làm chứng (nếu có): Họ và tên, số CMND/CCCD, số điện thoại, địa chỉ,…
 • Địa điểm và thời gian giao nhận tiền.
 • Nội dung giao nhận tiền.
 • Quyền cũng như là nghĩa vụ của các bên.
 • Chữ ký và họ tên đầy đủ của các bên tham gia.

Mẫu giấy biên nhận tiền mua bán nhà đất mới nhất

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì giấy biên nhận tiền chính là văn bản xác thực quá trình nhận và giao tiền giữa các bên trong giao dịch và có chứa đầy đủ chữ ký xác nhận. Ở một số trường hợp cụ thể thì giấy biên nhận cũng sẽ kèm theo nội dung của người thứ ba làm chứng. Điều này sẽ giúp cho mức độ tin cậy của giấy biên nhận tiền được tăng lên. Sau đây là một số mẫu giấy biên nhận tiền mua bán đất mới nhất mà bạn nên tham khảo:

Giấy biên nhận tiền – Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……………..

Số CMND: ……Ngày cấp:…………….Nơi cấp: …………..

Địa chỉ:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……

Số CMND: ……..Ngày cấp:……..Nơi cấp: …………………

Địa chỉ:………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………

Căn cứ vào thỏa thuận về việc mua bán nhà đất theo Hợp đồng mua bán nhà đất số………. và hợp đồng đặt cọc (nếu có) số………được lập vào ngày………………….. tại…………………, bằng Giấy biên nhận tiền này xác nhận ông/ bà:………… đã bàn giao số tiền là…………………… cho ông/ bà…………………….

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thỏa thuận. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…., ngày……tháng….….năm……

 BÊN GIAO TIỀN                                             BÊN NHẬN TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:……………………………………………………………

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………….

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………….. (Viết bằng chữ: ………………………) theo thỏa thuận.

                                                                                           NGƯỜI LÀM CHỨNG

                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Với vai trò rất quan trọng nên các bên trong quá trình soạn thảo cũng như ký kết giấy biên nhận phải rà soát nội dung cho thật kỹ lưỡng

Tham khảo các mẫu giấy tờ khác :

Giấy biên nhận tiền – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o—–

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… tại ….., phường………………, quận………………, thành phố……….. chúng tôi gồm có:

 1. BÊN GIAO TIỀN: (BÊN A)

Họ và tên: ………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ……………………… Ngày cấp/Nơi cấp: ………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………

 1. BÊN NHẬN TIỀN (BÊN B)

Họ và tên:………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: …………………………… Ngày cấp/Nơi cấp: …………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………

 1. Bên B xác nhận nhận số tiền của Bên A số tiền: ………………………
 2. Mục đích giao nhận tiền: ……………………………………………………………
 3. Cam kết của các bên: Các bên cam kết việc xác nhận việc giao tiền đúng thực tế, đúng số tiền và hoàn toàn là tự nguyện, không bị ép buộc đồng thời đồng ý với thỏa thuận đã ghi trong tài liệu này bằng cách ký tên dưới đây.

 BÊN GIAO TIỀN                                                BÊN NHẬN TIỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy biên nhận tiền – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–0-00-0——-

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: ………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………

Có nhận của ông bà:………………………………………………

Số CMND: …………………………………………………………….

Số tiền: ………………………………………………………………..

Bằng chữ: …………………………………………………………..

Về việc: ………………………………………………………………

……….., ngày…tháng…năm…

                                                                                                                              Người nhận tiền

                                                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn điền mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn xác nhất

Hiện nay, giấy biên nhận tiền dù là loại văn bản xác nhận giao dịch tài chính phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách viết chuẩn cả về hình thức lẫn nội dung. Sau đây là những hướng dẫn điền mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn xác nhất mà bạn nên tham khảo:

 • Phần dành cho bên A: Đây chính là phần dành cho bên mua trong hợp đồng. Ở phần này, cần phải ghi thông tin về họ tên, số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, địa chỉ hiện tại,… một cách đầy đủ và chính xác. 
 • Phần dành cho bên B: Đây chính là phần dành cho bên bán trong hợp đồng. Ở phần này, người bán cũng phải ghi thông tin về họ tên, số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, địa chỉ hiện tại,… một cách đầy đủ và chính xác như với bên mua. 
 • Mục “Số tiền”: Trong giấy biên nhận, đây được xem là phần quan trọng nhất. Theo đó, tại mục này, cần phải điền đầy đủ và chính xác số tiền bằng cả chữ và số. Nếu trước đó đã có hợp đồng đặt cọc tiền thì số tiền trong giấy mua bán chỉ được viết phần còn lại. 
 • Mục dành cho người làm chứng: Đây là phần dành cho người xác thực thông tin và chứng kiến giao dịch mua bán diễn ra trên cơ sở tự nguyện. Người làm chứng cũng phải điền đầy đủ những thông tin liên quan đến cá nhân như: Họ tên, số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, địa chỉ hiện tại,… một cách đầy đủ, chính xác như với bên mua và bên bán.

Lời kết

Trong giao dịch mua bán đất đai, kinh doanh hay dân sự thì giấy biên nhận tiền chính là loại biểu mẫu không thể thiếu được. Bởi nó sẽ giúp cho các bên được đảm bảo quyền lợi nếu có tranh chấp xảy ra. Mong rằng qua những chia sẻ bên trên của Bất động sản Legoland, bạn đọc đã có được cho bản thân nhiều điều hữu ích nhất để phục vụ cho quá trình giao dịch đất đai sắp tới nhé!

BÀI LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


BẤT ĐỘNG SẢN LEGOLAND VIỆT NAM
Chúng tôi là đơn vị cung cấp thông tin về thị trường bất động sản, nội thất và xây dựng tổng hợp hi vọng sẽ mang đến cho mọi người những thông tin, sản phẩm bổ tích .
Địa chỉ : 186 Xuân Hồng , Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0928.115.885
Email :  [email protected]
    Làm việc từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7 giờ hành chính
Sơ đồ Website 
DMCA bất động sản Legoland
Mạng xã hội : Facebook , Youtube, Flicker , Tumblr , Pinterest