Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ mới nhất

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ chính là văn bản chứng thực cho việc mua bán nhà đất khi chưa có quyền sử dụng đất. Việc giao dịch nhà đất khi chưa được cấp sổ đỏ không được coi là hợp pháp. Vì vậy nó ẩn chứa nhiều rủi ro và tranh chấp. Vì vậy bên mua cần phải có những thông tin chi tiết và bổ ích về vấn đề này. Dưới đây là mẫu hợp đồng và những kiến thức quan trọng bạn có thể tham khảo. 

Trường hợp nào có thể chuyển nhượng nhà đất chưa có sổ đỏ?

Nhà, đất chưa có sổ đỏ sẽ thuộc 1 trong 2 nhóm chính sau: 

Trường hợp 1: Nhà, đất không có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ. Trong trường hợp này sẽ không được thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vì không đáp ứng đủ điều kiện. Vì vậy nếu có ý định mua thì cần phải đảm bảo nhà, đất không nằm trong trường hợp này. Nhất quyết không mua để tránh rủi ro thuộc về mình. 

Trường hợp nào có thể chuyển nhượng nhà đất chưa có sổ đỏ

Trường hợp nào có thể chuyển nhượng nhà đất chưa có sổ đỏ?

Trường hợp 2: Nhà, đất có đủ điều kiện để cấp sổ đỏ nhưng vì một lý do nào đó mà chưa được nhà nước cấp hoặc làm sổ đỏ. Trong trường hợp này có 2 điều kiện cần có để thực hiện giao dịch mua bán và chuyển nhượng đó là: 

 • Nếu đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp mà chủ mảnh đất đó muốn bán. Thì bắt buộc phải làm sổ đỏ trước khi chuyển nhượng. 
 • Chỉ khi có sổ đỏ thì mới tiền hành được công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Lúc này bạn cần dùng mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ để thực hiện theo đúng trình tự. 

Thủ tục pháp lý khi mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Dựa vào Luật đất đai năm 2013, một trong những điều kiện để thực hiện mua bán đất đó là phải có sổ đỏ. Vì vậy chưa có sổ đỏ sẽ không đủ điều kiện để tham gia vào việc giao dịch dù là mua bán, tặng cho hay thừa kế. Tuy nhiên trong trường hợp bạn vẫn quyết định mua đất này thì người bán vẫn có quyền đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng mua bán. 

Thủ tục pháp lý khi mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Thủ tục pháp lý khi mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Việc mua bán nhà đất khi chưa có sổ đỏ đem đến nhiều rủi ro cho người mua. Cho dù là trong trường hợp đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ cũng không nên. Việc này có thể dẫn đến một số tình huống rủi ro như rắc rối thủ tục ở cơ quan quản lý Nhà nước, thời gian làm sổ bị kéo dài hơn dự kiến, một trong những người thực hiện làm thủ tục sổ đổi đổi ý không làm nữa….

Thủ tục cụ thể gồm các bước sau:

 • Bên bán đất phải xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đơn vị có thẩm quyền. Giấy chứng nhận phải có diện tích đất tương ứng đã thống nhất với bên mua. 
 • Bên mua và bên bán phải cùng soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ
 • Sau khi ký hợp đồng, bên bán sẽ tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục sang tên sổ đỏ về sau theo quy định của pháp luật. 

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN 

SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………

Tại:……………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):

Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ……………………………………………………….

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………..

Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………

Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm …………………………………………………………

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………..

Đăng ký tạm trú tại :…………………………………………………………………………………………………

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):

Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ……………………………………………………….

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………….

Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………

Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm ………………………………………………………..

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………….

Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………

Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực

hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

 1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: …………….. đường………………………….. phường/xã……………….. quận/huyện………………….thành phố/tỉnh…………………………… có thực trạng như sau :
 2. Nhà ở :

– Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

– Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

– Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

– Kết cấu nhà: …………………………………………………………

– Số tầng: ……………………………………………………………..

 1. Đất ở :

– Thửa đất số: ………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

– Diện tích: …………………………………………………………….m2

– Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

 1. Các thực trạng khác:            

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

 1. Ông ……………………………..và Bà………………………..là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số……ngày….. tháng……năm…..

Do …………………………………………………………………….cấp 

Điều 2:  Giá cả, phương thức thanh toán và thời hạn thực hiện

1.Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………….đ.

(Ghi bằng chữ:………………………………………………………..) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

 1. Phương thức thanh toán:

Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán 

Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:

* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.

* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

Điều 3. Cam kết của các bên

Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

 1. Bên bán cam kết :

Hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên cùng tiến hành các thủ tục hành chính pháp lý cần thiết khi thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.

Bảo quản căn nhà đã bán trong thời gian chưa bàn giao nhà cho bên mua.

Bàn giao nhà và các thiết bị cho Bên B đúng thời hạn. Cung cấp cho bên B tất cả các chi tiết liên quan đến nhà bán (hồ sơ công trình phụ, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, camera quan sát…)

Cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không bị tranh chấp và không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào khác tại thời điểm mua bán.

Có quyền không giao nhà nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận.

Yêu cầu bên B thanh toán tiền mua nhà đúng theo thời gian đã thỏa thuận.

Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán nhà ( ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở.

 1. Bên mua cam kết:

– Nhận giấy tờ sở hữu nhà và nhận bàn giao nhà đúng hạn và phù hợp với tình trạng được nêu tại hợp đồng mua bán nhà.

– Trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận. Nếu chậm thanh toán thì phải chịu trả thêm tiền lãi như đã thỏa thuận.

– Yêu cầu bên bán hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.

– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua nhà (ngoài những điều nêu trên) theo quy định tại Bộ luật dân sự và luật Nhà ở. hoc ke toan thuc hanh

 1. Hai bên cùng cam kết:

–  Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

– Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số …………ngày…………tháng………..năm……….do ……………………………….cấp cho Ông ……………………… và vợ là Bà……………………………………..

để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

 

 

            BÊN A                                                                                                      BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm ……….. , tại: ………………………………………………………………………

Tôi , Công chứng viên phòng Công chứng số …………. tỉnh (thành phố)…………………………………………….

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ………………………………… và bên B là ………………………………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số ………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                                                 CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                                                                    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải Về

Lời kết

Bài viết trên đây là thông tin về mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ mới nhất hiện nay. Việc mua đất chưa có sổ đỏ không an toàn, có nhiều rủi ro tiền ẩn. Tuy nhiên nếu các bạn vẫn quyết định mua hãy lưu ý những thông tin và thủ tục được chia sẻ bên trên nhé. 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *