các công trình công cộng tại dự án đất nền hòa xuân