Cập nhật sổ đỏ Võ Chí Công (KDT Hòa Xuân) đã về cho cư dân

Cập nhật ngày cuối:

Tin vui là sổ đỏ Võ Chí Công thuộc KDT Hòa Xuân lại tiếp tục về với cư dân, hãy cùng Legoland để tìm hiểu ngay nhé:

TTBlock Võ Chí Công (Hòa Xuân)Đã có sổ về
1B2.2459
2B2.2531-60
3B2.2624-46
4B2.271-41
5B2.281-46
6B2.299-72
7B2.309-43
8B2.311-25, 34-58
9B2.321-26, 35-60
10B2.331-56
11B2.341-56
12B2.3523-33
13B2.361-17
14B2.371-37
15B2.381-44
16B2.391-26
17B2.401-44
18B2.411-36
19B3.51-13
20B3.61-15

Quý khách cập nhật bảng giá mua đất Hòa Xuân mới nhất tại đây:

DỰ ÁN ĐẤT HÒA XUÂNGIÁ HÒA XUÂNHƯỚNGLINK
NHX - B2.58 - 220m2112
113
7.04 tỷDNXem
NHX - B2.16 - 105m2222.93 tỷTBXem
NHX - B2.151 - 100m2493.7 tỷDNXem
NHX - B2.132 - 180m2138.722 tỷTBXem
NHX - B2.86 - 107,5m2313.8 tỷDNXem
NHX - B2.146 - 100m2423.8 tỷDNXem
NHX - B2.104 - 127,2m2292.88 tỷTNXem
NHX - B2.54 - 100m233.05 tỷTBXem
NHX - B2.108 - 125m2983.2 tỷTâyXem
NHX - B2.137 - 100m2673.4 tỷDNXem
NHX - B2.132 - 100m2593.1 tỷDNXem
NHX - B2.141 - 100m21254.05 tỷTBXem
NHX - B2.138 - 100m2543.2 tỷTBXem
NHX- B2.98 - 105m253.1 tỷTBXem
NHX- B1.17 - 100m2493.9 tỷTBXem
NHX - B2.19 - 105m2363.72 tỷDNXem
NHX -B2.89 - 110m2363.72 tỷNamXem
NHX- B2.50 - 152m2747.5 tỷDN, DBXem
NHX - B2.101 - 110m29X3.22 tỷDNXem
NHX - B2.32 - 110m293.15 tỷDBXem
NHX - B2.141 - 100m2783.45 tỷTBXem
NHX - B2.139 - 100m2443.5 tỷTBXem
NHX - B2.85 - 110m22X3.32 tỷĐôngXem
NHX - B2.84 - 105m2213 tỷDBXem
NHX - B2.21 - 100m23X3.72 tỷDNXem
NHX - B2.35 - 105m22X3.72 tỷTBXem
NHX - B2.26 - 122,5m2254.25 tỷDBXem
NHX - B2.84 - 105m22X3 tỷĐôngXem
NHX - B2.82 - 155,89m2467.4 tỷDN, DBXem
NHX - B2.81 - 148,38m2437.15 tỷDN, TNXem
NHX - B2.146 - 105m2233.62 tỷTBXem
NHX - B2.110 - 125m266Liên hệĐôngXem
NHX - B2.91 - 110m2542.85 tỷDNXem
NHX - B2.84 - 105m293 tỷĐôngXem
NHX - B2.36 - 105m293.5 tỷTBXem
NHX - B2.83 - 110m2802.8 tỷTNXem
NHX - B1.120 - 125m2134.4 tỷTNXem
NHX - B1.120 - 100m225.2 tỷTBXem
NHX - B2.58 - 110m2983.3 tỷDNXem
NHX - B2.142 - 100m22X4.25 tỷDNXem
NHX - B2.98 - 164,6m2315.8 tỷTBXem
NHX - B2.54 - 215m2123
124
9.2 tỷDNXem
NHX - B1.98 - 100m2594.5 tỷTBXem
NHX - B2.133 - 182,27m24510.5 tỷTN,TBXem
NHX - B1.131 - 100m2114 tỷDBXem
NHX - B2.35 - 105m2563.35 tỷDNXem
NHX - B1.1 - 93,3m2295.5 tỷTNXem
NHX - B2.101 - 110m2783.05 tỷDNXem
NHX - B2.91 - 105m263.25 tỷTBXem
NHX - B2.56 - 105m2262.9 tỷTBXem
NHX - B2.71 - 100m2253.25 tỷTBXem
NHX - B2.131 - 200m267
68
7.4 tỷDNXem
NHX - B2.154 - 105m2665.2 tỷDNXem
NHX - B2.98 -105m243.2 tỷTBXem
NHX - B2.113 - 125m232.8 tỷTâyXem
NHX - B2.24 - 128m2338 tỷDN, TNXem
NHX - B2.93 - 152,47m288Liên hệDN, DBXem
NHX -B2.110 - 129,09m2832.95 tỷTâyXem
NHX -B2.50 - 102,5m21344.11 tỷTNXem
NHX - B2.113 - 125m2102.65 tỷTâyXem
NHX - B3.23 - 520m272
73
13.1 tỷĐôngXem
NHX - B2.7 - 150m265.1 tỷTBXem
NHX - B2.141 -100m264 tỷDNXem
NHX - B2.152 - 100m2303.7 tỷTNXem
NHX - B2.107 - 125m2594.3 tỷDBXem
NHX - B2.4 - 300m23112 tỷTBXem
NHX - B2.88 - 185.54m2915.5 tỷDN, DBXem
NHX - B2.97 - 110m2543.02 tỷDNXem
NHX - B2.57 - 105m2453.1 tỷTBXem
NHX - B2.57 - 105m2643.2 tỷDNXem
NHX - B2.942
43
10.6 tỷDNXem
NHX - B2.38 - 100m253.3 tỷTBXem
NHX - B2.89 -105m2172.98 tỷBắcXem
NHX - B2.89 - 110m2165.5 tỷTBXem
NHX - B2.87- 227m2557 tỷDN, TNXem
NHX - B2.41 - 100m233.4 tỷTBXem
NHX - B1.112 - 100m2203.6 tỷDNXem
NHX - B1.148 - 151m225 7 tỷDN, DBXem
NHX - B1.48 - 100m2113.65 tỷDNXem
NHX - B2.85 - 105m281 3.15 tỷTNXem

Nếu quý khách quan tâm đến KDT Hòa Xuân, hãy liên hệ ngay Legoland để được tư vấn miễn phí nhé.

Nguồn bài viết: https://datnenhoaxuan.com/du-an-vo-chi-cong-sap-co-so-do

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *