Cập nhật thông tin sổ đỏ Hòa Xuân tháng 9 – 10

Cập nhật ngày cuối:

KDT Hòa Xuân lại đón nhận đợt sổ đỏ mới

Cùng với Legoland cập nhật ngay thông tin sổ đó ngay dưới đây nhé!

Cập nhật thông tin sổ đỏ mua đất Hòa Xuân ngay dưới đây:

BLOCKSổ đỏ đã về
B2-71-21
B2-822-42
B2-91-13,26-50
B2-101-25, 38-50
B2-111-38
B2-1238-74
B2-131-39
B2-141-59
B2-151-34
B2-161-64
B2-171-64
B2-181-64
B2-191-64
B2-201-64
B2-211-64
B2-221-64
B2-231-64
B2-241-64
B2-251-40
B2-261-42
B2-271-40
B2-281-36
B2-291-36
B2-301-36
B2-311-36
B2-321-34
B2-331-68
B2-341-68
B2-351-68
B2-361-68
B2-371-68
B2-381-68
B2-391-68
B2-401-68
B2-411-68
B2-421-68
B2-431-78
B2-441-78
B2-451-78
B2-461-9, 36-43, 70-77
B2-471-39
B2-481-78
B2-491-78
B2-501-143
B2-512-128
B2-521-68
B2-531-68
B2-541-125
B2-551-124
B2-561-122
B2-5717-34, 36-119
B2-581-114
B2-591-8, 26-69
B2-601-8, 26-69
B2-611-40
B2-621-42
B2-631-34
B2-641-68
B2-651-58, 61-66
B2-661-63
B2-671-59
B2-681-51
B2-691-78
B2-701-78
B2-711-78
B2-721-78
B2-731-10, 21-78
B2-741-78
B2-751-78
B2-761-78
B2-771-64
B2-781-64
B2-791-61
B2-801-61
B2-811-85
B2-821-85
B2-831-117
B2-841-84
B2-851-84
B2-861-38
B2-871-106
B2-881-91
B2-891-72
B2-901-69
B2-911-84
B2-921-86
B2-931-88
B2-941-91
B2-951-94
B2-961-97
B2-971-58
B2-981-61
B2-991-105
B2-1001-108

Cập nhật bảng giá đất Hòa Xuân:

DỰ ÁN NAM HÒA XUÂNGIÁHƯỚNGSỔ ĐỎLINK
NHX - B2.54 - 100m233.05 tỷTBXem
NHX - B2.108 - 125m2983.2 tỷTÂYKhôngXem
NHX - B2.137 - 100m2673.4 tỷDNKhôngXem
NHX - B2.132 - 100m2593.1 tỷDNKhôngXem
NHX - B2.58 - 220m2112
113
7.04 tỷDNXem
NHX - B2.16 - 105m2222.93 tỷTBXem
NHX - B2.151 - 100m2493.7 tỷDNKhôngXem
NHX - B2.132 - 180m2138.722 tỷTBKhôngXem
NHX - B2.86 - 107,5m2313.8 tỷDNXem
NHX - B2.146 - 100m2423.8 tỷDNKhôngXem
NHX - B2.104 - 127,2m2292.88 tỷTNKhôngXem
NHX - B2.141 - 100m21254.05 tỷTBXem
NHX - B2.138 - 100m2543.2 tỷTBKhôngXem
NHX - B2.54 - 215m2123
124
9.2 tỷDNXem
NHX - B2.151 - 100m2443.7 tỷTNXem
NHX - B2.89 - 100m2553 tỷNamXem
NHX - B2.50 - 180m2747,5 tỷDN, DBXem
NHX - B2.101 - 9X9X3.22 tỷDNXem
NHX- B2.98 - 105m253.1 tỷTBXem
NHX - B2.19 - 105m2363.72 tỷDNXem
NHX - B2.89 - 110m2553 tỷNamXem
NHX- B2.50 - 152m2747.5 tỷDN, DBXem
NHX - B2.101 - 110m29X3.22 tỷDNXem
NHX - B2.32 - 110m293.15 tỷDBXem
NHX - B2.141 - 100m2783.45 tỷTBXem
NHX - B2.139 - 100m2443.5 tỷTBXem
NHX - B2.85 - 110m22X3.32 tỷĐôngXem
NHX - B2.84 - 105m2213 tỷDBXem
NHX - B2.21 - 100m23X3.72 tỷDNXem
NHX - B2.35 - 105m22X3.72 tỷTBXem
NHX - B2.26 - 122,5m2254.25 tỷDBXem
NHX - B2.84 - 105m22X3 tỷĐôngXem
NHX - B2.82 - 155,89m2467.4 tỷDN, DBXem
NHX - B2.81 - 148,38m2437.15 tỷDN, TNXem
NHX - B2.146 - 105m2233.62 tỷTBKhôngXem
NHX - B2.110 - 125m266Liên hệĐôngKhôngXem
NHX - B2.91 - 110m2542.85 tỷDNXem
NHX - B2.84 - 105m293 tỷĐôngXem
NHX - B2.36 - 105m293.5 tỷTBXem
NHX - B2.83 - 110m2802.8 tỷTNXem
NHX - B2.58 - 110m2983.3 tỷDNXem
NHX - B2.142 - 100m22X4.25 tỷDNXem
NHX - B2.98 - 164,6m2315.8 tỷTBXem
NHX - B2.54 - 215m2123
124
9.2 tỷDNXem
NHX - B2.133 - 182,27m24510.5 tỷTN, TBXem
NHX - B2.35 - 105m2563.35 tỷDNXem
NHX - B2.101 - 110m2783.05 tỷDNXem
NHX - B2.91 - 105m263.25 tỷTBXem
NHX - B2.56 - 105m2262.9 tỷTBXem
NHX - B2.71 - 100m2253.25 tỷTBXem
NHX - B2.131 - 200m267
68
7.4 tỷDNKhôngXem
NHX - B2.154 - 105m2665.2 tỷDNKhôngXem
NHX - B2.98 -105m243.2 tỷTBXem
NHX - B2.113 - 125m232.8 tỷTâyKhôngXem
NHX - B2.24 - 128m2338 tỷDN, TNXem
NHX - B2.93 - 152,47m288Liên hệDN, DBXem
NHX -B2.110 - 129,09m2832.95 tỷTâyKhôngXem
NHX -B2.50 - 102,5m21344.11 tỷTN
Xem
NHX - B2.113 - 125m2102.65 tỷTâyKhôngXem
NHX - B3.23 - 520m272
73
13.1 tỷĐôngKhôngXem
NHX - B2.7 - 150m265.1 tỷTBXem
NHX - B2.141 -100m264 tỷDNKhôngXem
NHX - B2.152 - 100m2303.7 tỷTNKhôngXem
NHX - B2.107 - 125m2594.3 tỷDBKhôngXem
NHX - B2.88 - 185.54m2915.5 tỷDN, DBXem
NHX - B2.97 - 110m2543.02 tỷDNXem
NHX - B2.57 - 105m2453.1 tỷTBXem
NHX - B2.57 - 105m2643.2 tỷDNXem
NHX - B2.942
43
10.6 tỷDNXem
NHX - B2.38 - 100m253.3 tỷTBXem
NHX - B2.89 -105m2172.98 tỷBắcXem
NHX - B2.89 - 110m2165.5 tỷTBXem
NHX - B2.87- 227m2557 tỷDN, TNXem
NHX - B2.41 - 100m233.4 tỷTBXem
NHX - B2.85 - 105m281 3.15 tỷTNXem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *