Ancol etylic là gì? Các phương pháp điều chế rượu etylic chuẩn

Chúng ta thường nghe về Ancol etylic, nhưng Ancol etylic là gì thì nhiều người chưa biết. Thực chất, từ gốc ancol, chúng ta có thể suy ra đây là một chất hóa học chứa cồn và được ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, đồ uống.

Hãy cùng tìm hiểu Ancol etylic, các tính chất và ứng dụng của nó là gì qua bài viết hôm nay của chúng tôi.

Tổng quát về Ancol là gì?

Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm -OH liên kết với nguyên tử C no (C (sp ^ {3})) của nhóm hiđrocacbon.

Tổng quát về Ancol là gì

Tổng quát về Ancol là gì?

Ancol là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H liên kết với C sp3 trong một hidrocacbon có nhóm -OH.

Công thức chung của rượu

(C_ {x} H_ {y} O_ {z}, (x, y, z in N ^ {*};) y chẵn, (4 leq y leq 2x + 2; z leq x)): thường dùng khi viết phản ứng cháy.

(C_ {x} H_ {y} (OH) _ {z}) hoặc (R (OH) _ {z}): Thường dùng để viết các phản ứng xảy ra theo nhóm OH.

(C_ {n} H_ {2n + 2-2k-z} (OH) _ {z}) (k = số khóa p + số vòng; n, z là các số tự nhiên; (z leq n)): thường viết các phép cộng (H_ {2}), phép cộng (Br_ {2}) được sử dụng trong phản ứng khi biết số hàm, hoàn toàn hay vắng mặt …

Rượu là phần trăm thể tích của (C_ {2} H_ {5} OH) nguyên chất trong dung dịch (C_ {2} H_ {5} OH)

Bội số rượu là số nhóm OH có trong phân tử rượu.

Bậc rượu là bậc của các nguyên tử C liên kết với nhóm OH.

Danh pháp của Ancol

  • Tên thay thế

Tên thay thế ancol = Tên hiđrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí của nhóm OH + gốc  ol

  • Tên thường

Tên thường = ancol (rượu) + Tên gốc của hiđrocacbon + gốc ic

Tính chất vật lý của ancol

Trạng thái              

Từ (C_{1}) đến (C_{12}) là chất lỏng, từ (C_{13}) trở lên là chất rắn.

Tổng quát về Ancol Etylic là gì

Tính chất vật lý của Ancol là gì?

Nhiệt độ sôi

So với các chất có M tương đương thì nhiệt độ sôi của: Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete và este…

Nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố:

  • M: M càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.
  • Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị có cực > liên kết cộng hóa trị không cực.
  • Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết H thì nhiệt độ sôi càng cao.
  • Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

Độ tan

Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước. Ancol có càng nhiều C, độ tan trong nước càng giảm vì tính kị nước của gốc hiđrocacbon tăng.

Tính chất hóa học của ancol

Phản ứng với kim loại kiềm

 (R (OH) z + zNa => R (OH) z + R (OH) z + R (OH) z + R (OH) z + R (OH) _ R (ONa) z + fracz2H 2 + R (ONa) z + R (ONa) z + R (ONa) z + R (ONa) z + R (ONa)

(R (ONa) {z}): Natri alcolat thủy phân dễ dàng trong nước (R (ONa) z + zH 2O => zNaOH) + R (OH) z

Phản ứng axit-bazơ

Axit vô cơ HX (C nH 2n + 2-2k-z (OH) z + (z + k) HX = C nH 2n + 2 – zXz + k) (=>) số nguyên tử X bằng toàn bộ số OH nhóm và liên kết pi.

Sử dụng axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

(ROH + R’COOH ở bên trái = R’COOR + H 2O)

(yR (OH) x + xR ‘(COOH) y đúng => R’x (COO) xyR y + xyH 2O)

CuO không oxi hóa được ancol bậc ba.

Phản ứng khử nước (mất nước)

Để tạo anken của một ancol no, đơn chức, mạch hở, cần tách nước từ phân tử ancol.

(C nH2n + 1OH => C nH 2n + H 2O) ((H 2SO 4) rắn, (> 170circC))

Tách nước từ hai phân tử rượu để tạo ete (ROH + ROH => ROR + H 2O) ((H 2SO 4) rắn, (> 140circC))

((H 2SO 4) rắn, (> 170circC)) (ROH + R’OH => ROR ‘+ H 2O) ((H 2SO 4) rắn, (> 170circC)) (ROH + R’OH => ROR’ + H 2O) ((H 2SO 4) rắn, (> 170circC))

Phản ứng oxy hóa

Oxi hóa hoàn toàn (C xH yO z + (x + fracy4 – fracz2) O 2 => xCO 2 + fracy2 H 2O)

Ancol bậc 1 + CuO để tạo ra anđehit bằng cách oxi hóa không hoàn toàn (phản ứng với CuO hoặc (O 2) xúc tác bởi Cu):

(RCHOHR’ + CuO => RCOR’ + Cu + H_{2}O)

Ancol bậc 2 + CuO tạo xeton:                     

(RCHOHR’ + CuO => RCOR’ + Cu + H_{2}O)

Trong khi đó thì Ancol bậc 3 không bị CuO oxi hóa.

Ancol etylic là gì?

Ethanol, thường được gọi là rượu etylic, là thành phần chính của rượu, bia và đồ uống có cồn. Nó là một phân tử hữu cơ thuộc nhóm rượu no trong dãy đồng đẳng của CH3OH và có công thức hóa học CH3- CH2-OH. Nhóm hydroxyl (–OH) được liên kết với nhóm etyl (CH3-CH2-), thường được viết là EtOH.

Tổng quát về Ancol Etylic là gì?

Tổng quát về Ancol Etylic là gì?

Đặc điểm vật lý của Ethanol

Etanol là chất lỏng không màu, trong, thơm, hăng, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước.

Mật độ 0,789 g / cm3

78,39 độ C là nhiệt độ sôi.

114,15 độ C là nhiệt độ nóng chảy ancol etylic

Axit> rượu> amin> este> xeton> andehit> halogen > ete > hidrocacbon

Tính chất hóa học của Ethanol

Rượu etylic có ba đặc điểm quan trọng trong hóa học nói chung: tương tác với kim loại kiềm, phản ứng cháy và phản ứng este hóa với axit axetic.

1. Oxi tương tác với etylic C2H5OH

Rượu etylic khi cháy không có khói và ngọn lửa màu xanh lam, tỏa nhiều nhiệt.

2CO2 + 3H2O thành C2H5OH + 3O2

2. Phản ứng của etanol C2H5OH với Na, NaNH3

Etanol chỉ tương tác với Na hoặc NaNH2 2C2H5OH + Na 2C2H5ONa + H2 C2H5-OH + NaNH2 C2H5-ONa + NH3 C2H5-OH + NaNH2 C2H5-ONa + NH3

3. Axit axetic tương tác với etanol C2H5OH.

Tổng quát hóa phản ứng este hóa

ROH + R’COOH R’COOR + H2O Phản ứng được đun nóng và thực hiện trong môi trường axit.

Các phương pháp điều chế rượu etylic 

Kỹ thuật sản xuất etanol phổ biến nhất là lên men đường hoặc tinh bột sau đó bổ sung etylen vào nước.

Cách 1: Cách tiếp cận đầu tiên là kết hợp tinh bột hoặc đường với rượu etylic.

2CH3CH2OH + 2CO2 = C6H12O6

Làm chất xúc tác, trộn etylen với nước có tính axit.

Áp dụng quy tắc Maccopnicop.

Phản ứng xúc tác axit H2SO4, H3PO4 (không dùng HX)

C2H5OH = CH2 + H2O C2H5OH = CH2 + H2O C2H5OH = CH2 + H2O C2H

Cách 2: Đốt cháy anđehit với hiđro

CH3CHO + H2 Ni, tạo ra CH3-CH2-OH

Thủy phân C2H5-X, dẫn xuất este

C2H5X + NaOH C2H5OH + NaCl C2H5OH + NaCl

CH3COOC2H5 + H2O C2H5OH + CH3COOH C2H5OH + CH3COOH

Ứng dụng của rượu etylic

Một ứng dụng ít được biết đến của ancol etylic chính là đây là nhiên liệu của cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm, động cơ ôtô.

Chức năng chính của nó chính là dùng để pha chế các loại rượu lên men, sản xuất, điều chế các chất như axit axetic, cao su tổng hợp, dược phẩm…

Như vậy, Ancol etylic là gì và tầm quan trọng của nó đã được chúng tôi cung cấp trong bài viết hôm nay.

Qua việc biết được các tính chất vật lý và hóa học của nó giúp bạn bổ sung thêm kiến thức hóa học bổ ích và lý thú.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *