Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEGOLAND

Địa chỉ: 150-152 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Số điện thoại: 0939.615.616
Email: info@legoland.com.vn