Top 10 thông tư hợp nhất thuế gtgt

https://legoland.com.vn tổng hợp và liệt ra những thông tư hợp nhất thuế gtgt dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

Bạn đang xem : thông tư hợp nhất thuế gtgt

1.Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC 2021 Thông tư hướng dẫn Luật …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 2star(1033 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt: 30 thg 12, 2021 · Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, …

Xem ngay

2.Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC 2018 hướng dẫn thi hành Luật …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 4star(1184 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt: 9 thg 5, 2018 · Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài … trừ trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại …

Xem ngay

3.Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC 2021 hướng dẫn thi hành Luật …

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 2star(1997 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt: Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP …

Xem ngay

4.Tìm kiếm văn bản hợp nhất – Bộ Tài Chính

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 2star(533 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt: Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC … Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số … Thông tư 38/2015/TT-BTC · Thông tư 84/2014/TT-BTC.

Xem ngay

5.Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC – Công Báo

 • Tác giả: congbao.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 4star(1072 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của …

Xem ngay

6.[PDF] VĂN BẢN HỢP NHẤT – BỘ TÀI CHÍNH

 • Tác giả: congbao.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 2star(1523 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5star
 • Xếp hạng thấp nhất: 1star
 • Tóm tắt: 21 thg 2, 2022 · Luật Thuế giá trị gia tăng. 1 Văn bản này được hợp nhất từ 11 Thông tư sau: – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ …

Xem ngay

7.Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư Thuế GTGT

 • Tác giả: kiemtoanthanglong.vn
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 5star(616 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: 30 thg 7, 2016 · Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/06/2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và …

Xem ngay

8.Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 5star(1988 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt:

Xem ngay

9.Luật Thuế GTGT

 • Tác giả: vanban.vcci.com.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 2star(1484 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 3star
 • Tóm tắt: 13/VBHN-BTC, 15/05/2017, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP …

Xem ngay

10.Văn bản hợp nhất tất cả thông tư về thuế GTGT – ASC Consulting

 • Tác giả: ketoan24h.com.vn
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Xếp hạng: 3star(1360 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4star
 • Xếp hạng thấp nhất: 2star
 • Tóm tắt: (iv) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết …

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về thông tư hợp nhất thuế gtgt trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *