4 mẫu giấy xác nhận công tác chuẩn và mới nhất

Giấy xác nhận công tác là văn bản hành chính có vai trò rất quan trọng đối với quá trình xin thị thực, visa, làm thẻ tín dụng, vay vốn ngân hàng,… Tuy nhiên, ở mỗi năm thì cũng sẽ có những quy định cũng như có sự khác nhau về mẫu giấy xác nhận công tác. Vậy nên, nếu có nhu cầu xin giấy xác nhận công tác thì bạn hãy tham khảo bài viết sau của chúng tôi để biết các mẫu đơn chuẩn và mới nhất năm 2021 nhé!

Giấy xin xác nhận công tác là gì?

Giấy xin xác nhận công tác hiện còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Giấy xác nhận nghề nghiệp, đơn xin xác nhận công tác, giấy xác nhận quá trình làm việc, giấy xác nhận công việc. Đây chính là văn bản chứng minh, xác nhận về thời gian làm việc hay công tác của một đối tượng cụ thể tại cơ quan, công ty, đơn vị. 

4 mẫu giấy xác nhận công tác chuẩn và mới nhất 2021

Giấy xin xác nhận công tác hiện nay được sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau

Giấy xin xác nhận công tác hiện nay được sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau. Trong đó, chúng ta có thể kể đến như: Du học, chứng minh tài chính, vay vốn ngân hàng, làm visa,… Từ đó, giúp cho đối tượng xin xác nhận công tác được hưởng những quyền lợi tương xứng với những gì mà bản thân đã cống hiến trong suốt thời gian qua cho doanh nghiệp, công ty, đơn vị hay cơ quan. 

Ngoài ra, không ít đơn vị hiện nay khi tuyển dụng đã yêu cầu ứng viên phải cung cấp được giấy xác nhận công tác. Bởi đây chính là yếu tố chứng minh cho kinh nghiệm làm việc của người lao động. Trong trường hợp này, giấy xác nhận công tác sẽ là loại tài liệu không thể thiếu được ở bộ hồ sơ xin việc. 

Giấy xin xác nhận công tác có những đặc điểm gì?

Từ tên gọi của giấy xin xác nhận công tác, chúng ta có thể thấy rằng bản này mang những đặc điểm nổi bật như sau:

Về nội dung: Văn bản này chỉ xác nhận công việc hiện tại, đơn vị công tác, thông tin cá nhân mà không xác nhận thu nhập, tiền lương, nơi cư trú hay lý lịch của người xin xác nhận công tác. 

Giấy xác nhận công tác là yếu tố chứng minh cho kinh nghiệm làm việc của người lao động

Giấy xác nhận công tác là yếu tố chứng minh cho kinh nghiệm làm việc của người lao động

Về tính bảo mật: Đại diện doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan có thể ký xác nhận một cách dễ dàng bởi xác nhận công việc chính là một trong những quyền lợi chính đáng của người lao động. Điều này không giống như việc xin xác nhận thu nhập vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự cạnh tranh cũng như việc bảo mật thông tin trong thị trường lao động. 

Mẫu giấy xác nhận công tác chuẩn và mới nhất 2021

Giấy xin xác nhận công tác sẽ có những quy định cũng như mẫu đơn thay đổi theo từng năm. Thế nên, nếu bạn đang có nhu cầu xin xác nhận công tác thì có thể tham khảo một số mẫu giấy xác nhận công tác chuẩn và mới nhất 2021 được chúng tôi gợi ý sau đây: 

Mẫu giấy xin xác nhận công tác – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

……………, ngày……..tháng……năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………

Số CMND:………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……

Số điện thoại nhà:…………………………. Số ĐTDĐ: ……………………………….

Hiện đang làm việc tại:…………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ:………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:…………………………………………………………………………

Lý do xác nhận công tác:………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu giấy xin xác nhận công tác – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………………..

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………….…………………………………………….

Số CMND: …………………..Ngày cấp:…………. Nơi cấp:……..…………

Hiện đang công tác tại:

Công ty: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………..……………………………………………………

Điện thoại:……………………………… Fax: ………………………………

Vị trí công tác: ………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ: …..………………………….…………………………

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

☐ Không xác định thời hạn

☐ Xác định thời hạn 01 năm

☐ Xác định thời hạn 02 năm

☐. Xác định thời hạn 03 năm

☐ Khác (ghi rõ): …………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………..

Ngày kết thúc (nếu có): ………………..………………………………………

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác (nếu có):

…………………………………………………………………………………….

Lý do xin xác nhận công tác:

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

          XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

    NGƯỜI KHAI

     (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xin xác nhận công tác – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty………………………………………

Họ và tên :……………………………………………………………………….

Địa chỉ :………………………………………………………………………….

Số CMND :…………….. Ngày cấp: …/…/ Nơi cấp:………………….

Hiện đang công tác tại……………………………………………………..

Công ty :…………………………………………………………………………

Địa chỉ :………………………………………………………………………….

Điện thoại : …………………………Fax:……………………………………..

Vị trí công tác :……………………………………………………………….

Phòng/Ban :…………………………………………………………………………

Loại Hợp đồng lao động:

☐ Thời hạn 1 năm;

☐ Thời hạn 2 năm;

☐ Thời hạn 3 năm;

☐ Không xác định thời hạn; khác (ghi rõ):

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

    Xác nhận của Công ty                           

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

                                  Người làm đơn

                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu giấy xác nhận công tác – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

GIẤY XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Tôi tên là:………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………

Số CMND: ……………………..Ngày cấp: …/…/ Nơi cấp:…………………………

Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc và đơn vị công tác như sau:

Công ty:……………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax:…………………….

Vị trí công tác:………………………………………………………..

Phòng/Ban :

Loại Hợp đồng lao động: Thời hạn 1 năm; Thời hạn 2 năm; Thời hạn 3 năm;

Không xác định thời hạn; khác (ghi rõ):

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác:……………………………..

Kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

    Xác nhận của Công ty                           

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

                                  Người làm đơn

                             (Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết giấy xác nhận công tác chuẩn nhất

Viết giấy xác nhận công tác sao cho đúng và chuẩn nhất là điều mà không phải ai cũng có thể thực hiện được. Thế nên, nếu bạn cũng đang gặp khó khăn với vấn đề này thì có thể tham khảo những thông tin được chúng tôi gợi ý sau đây: 

  • Kính gửi: Ban giám đốc đơn vị, cơ quan hoặc Thủ trưởng, tùy thuộc vào đơn vị mà người lao động đang, đã làm việc. 
  • Địa chỉ: Người lao động ghi rõ địa chỉ mà bản thân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
  • Công ty: Viết tương tự như với mục kính gửi. 
  • Địa chỉ: Viết rõ ràng và chính xác địa chỉ đơn vị mà người lao động đã, đang làm việc theo đúng giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của đơn vị. 
  • Điện thoại: Ghi rõ ràng và chính xác số điện thoại của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan nơi người lao động đã, đang làm việc.
  • Vị trí công tác: Ghi cụ thể, chính xác bộ phận, phòng, ban mà người lao động đã, đang làm việc. 
  • Chức danh/chức vụ: Ghi cụ thể, chính xác chức danh/chức vụ mà người lao động đã hoặc đang đảm nhận như: Phó phòng, trường phòng, chuyên viên, nhân viên,… 
  • Khác: Nếu không thuộc vào trường hợp làm việc theo các loại hợp đồng như: Không xác định thời hạn hay xác định thời hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm,… thì người lao động cần ghi rõ hình thức làm việc của bản thân như: Hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng lao động theo mùa vụ,…
  • Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác (nếu có): Người lao động viết chi tiết, rõ ràng từng vị trí đảm nhận, thời gian đảm nhận công việc, bộ phận,… theo tưng giai đoạn nếu trong quá trình làm việc được điều động, thuyên chuyển ở nhiều vị trí, bộ phận khác nhau. 

Lời kết

Trên đây là một số mẫu giấy xác nhận công tác chuẩn và mới nhất 2021 và hướng dẫn viết đơn xác nhận công tác đúng đắn nhất. Mong rằng qua đó, bạn đọc đã có thêm cho bản thân nhiều thông tin hữu ích và biết cách viết đơn đúng chuẩn nhất. 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *