Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà cập nhập mới và đầy đủ nhất

Để kết thúc việc thuê nhà các bạn cần phải sử dụng mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà theo quy định. Sử dụng biên bản thay lý này sẽ đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên. Đồng thời hạn chế các rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra. Vậy mẫu thanh lý hợp đồng này là gì? Nội dung cụ thể như thế nào? Dưới đây là thông tin chi tiết bạn có thể tham khảo. 

Khi nào cần lập biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

Việc lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được thực hiện trong các trường hợp sau: 

 • Chủ thể của bên cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước không thực hiện đúng theo thẩm quyền quyết định. Như vượt cấp quyết định hoặc đối tượng được thuê không đúng quy định pháp luật, đặc biệt là đối với dạng nhà ở xã hội. 
 • Việc thuê nhà đã hết thời hạn cho thuê của hợp đồng mà một trong hai bên thuê và cho thuê không muốn tiếp tục ký kết hợp đồng gia hạn thêm thời gian thuê nhà. Hoặc thời gian thuê vẫn còn nhưng bên thuê vì một số lý do không muốn tiếp tục thuê, hoặc do bên cho thuê không muốn tiếp tục cho thuê nữa. 
 • Nếu trong thời gian thuê nhà, nhà xảy ra các sự cố, bị hư hỏng không thể khắc phục để tiếp tục sử dụng; ngôi nhà ở trong khu vực quy hoạch giải tỏa đất của nhà nước, có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; ngôi nhà đang thuê bị nhà nước trưng dụng, trưng mua trong những trường hợp hợp pháp theo quy định thì phải tiến hành làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà. 

Khi nào cần lập biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

Khi nào cần lập biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

Khi nào một trong hai bên có thể đơn thanh lý hợp đồng thuê nhà

Để đơn phương thanh lý hợp đồng thuê nhà cần có lý do, nguyên nhân hợp lý. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể bạn có thể tham khảo: 

 • Nếu trường hợp hợp đồng thuê nhà vẫn còn hiệu lực nhưng một trong các bên vi phạm hợp đồng thì sẽ được quyền đơn phương thanh lý hợp đồng thuê nhà. 
 • Trường hợp bên cho thuê và bên thuê có những điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng đã quy định rõ trong hợp đồng thuê nhà ban đầu. Và một trong hai bên muốn dựa vào điều khoản đó để chấm dứt hợp đồng. 
 • Bên thuê nhà không thực hiện việc thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn quy định trong hợp đồng. Hoặc sử dụng nhà thuê sai mục đích được ghi trong hợp đồng. Dẫn đến vi phạm hợp đồng thì bên cho thuê có quyền đơn phương thanh lý hợp đồng. 
 • Bên cho thuê có căn cứ để chứng minh bên thuê tự ý phá dỡ nhà, xây dựng, cơi nới thêm nhà, cải tạo nhà… Làm những việc không được phép trong hợp đồng thuê nhà. Hoặc bên thuê tự ý cho thuê lại nhà, cho người khác mượn, di dời tài sản trong nhà mà không có điều khoản, sự đồng ý của bên cho thuê. 
 • Trong quá trình sinh sống, bên thuê gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn làm ảnh hưởng đến xung quanh và bị nhắc nhớ nhiều lần, lập biên bản vi phạm 3 lần nhưng không thay đổi. Trường hợp này bên cho thuê có quyền đơn phương thanh lý hợp đồng. 
 • Nếu nhà thuê bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống không phải lỗi do bên thuê mà bên cho thuê không tiến hành sửa chữa. Thì bên thuê có quyền thanh lý hợp đồng trước thời hạn. 

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Khi nào một trong hai bên có thể đơn thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà cập nhật mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o-0-o—–

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 

(Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………..

Trụ sở số:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

 

   BÊN CHO THUÊ NHÀ                                                                          BÊN THUÊ NHÀ

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải Về

 

Những lưu ý trước khi lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Để thực hiện việc thanh lý hợp đồng thuê nhà chính xác, hiệu quả, đúng quy định các bạn hãy tham khảo những lưu ý được chia sẻ sau đây: 

Đối với bên cho thuê nhà

Bên cho thuê nên so sánh hình ảnh được chụp ở biên bản bàn giao tài sản khi cho thuê để xem có sự thay đổi, hư hỏng, xuống cấp do người dùng tác động không. Ví dụ các đồ nội thất, tường nhà, trần nhà, các vết bị hỏng…. Bất kỳ điều gì bạn thấy có sự khác biệt mà bạn nhận thấy so với hiện trạng ban đầu thì đều phải kiểm tra và xác định có ảnh hưởng và vi phạm vào nội dung trong hợp đồng hay không. 

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà

Trong quá trình thanh lý hợp đồng phát sinh các vấn đề hư hỏng hoặc sự thay đổi hiện trạng không được sự cho phép của người cho thuê thì tùy theo mức độ hư hỏng có thể thỏa thuận, trao đổi bắt buộc người thuê nhà phải phục hồi lại nguyên trạng hoặc có biện pháp để đền bù. 

Những vấn đề trên cần phải được giải quyết, thỏa thuận xong trước khi ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà để không xảy ra tranh chấp, mất quyền lợi về sau. 

Đối với người thuê nhà

Đối với người thuê nhà trong trường hợp bên cho thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bạn cần phải xác định lý do mà bên cho thuê đưa ra là gì? Có hợp lý và vi phạm vào điều khoản gì trong hợp đồng hay không. Từ đó đưa ra phương án yêu cầu đền bù thiệt hại phù hợp nhất. 

Một số lưu ý trước khi lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà 

Một số lưu ý trước khi lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà 

Trong trường hợp hợp đồng thuận về việc chấm dứt và lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, bạn và người cho thuê phải cùng kiểm tra lại tài sản để tránh xảy ra các tranh chấp. Nếu có vấn đề và phương án bồi thường thì phải lập thành văn bản chứa chữ ký của cả hai bên. Đính kèm với biên bản thanh lý hợp đồng phù hợp nhất. 

Quy định mới nhất về thanh lý hợp đồng thuê nhà

Để áp dụng mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà chính xác nhất. Bạn hãy tham khảo một số quy định mới nhất về hợp đồng này được chia sẻ sau đây: 

Thời điểm thanh lý hợp đồng

Thời điểm thanh lý hợp đồng có thể quyết định dựa trên thỏa thuận của hai bên. Nếu đạt được thỏa thuận thì ngay cả khi hai bên chưa hoàn thành nghĩa vụ và thực hiện các quyền của mình thì việc thanh lý có thể xảy ra. Trường hợp hợp đồng có quy định về điều khoản thanh lý thì việc thay lý có thể hiểu là chấm dứt hợp đồng. 

Thông thường hợp đồng sẽ có quy định về các trường hợp cụ thể có thể thanh lý trước thời hạn. Vậy nên nếu có bất kỳ phát sinh nào, các bạn cần phải xem xét thật kỹ càng hành vi để đưa ra quyết định phù hợp. Việc này bạn có thể nhờ đến sự tư vấn của luật sư hoặc đơn vị liên quan. 

Thời điểm tiến hành thanh toán

Thời điểm thanh toán hợp đồng có thể hiểu theo 2 cách sau: 

 • Trường hợp thứ nhất: Việc thực hiện thanh toán ngay sau thời điểm thực hiện ong thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giữa hai bên. 
 • Trường hợp thứ hai: Thực hiện thanh toán sau khi thời điểm hoàn thành thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Trường hợp này hai bên không có sự thỏa thuận cụ thể rằng trong thời gian bao lâu sau thanh lý bên thuê phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên cho thuê. Để tránh những phát sinh có thể xảy ra về sau, tốt nhất nên có sự thỏa thuận rõ ràng và chính xác nhất về thời hạn hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. 

 

Lời kết

Việc sử dụng mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà sẽ giúp người thuê và người cho thuê thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách rõ ràng. Đặc biệt khi các giao kèo được tiến hành với biên bản kèm theo sẽ mang tính pháp lý và bảo vệ cho các bên. Vì vậy đây là thông tin rất bổ ích với những ai đang thuê nhà và cho thuê nhà muốn tiến hành thanh lý hợp đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *