Đô thị loại 1, 2 là gì? Nó khác nhau như thế nào?

Đô thị loại 1, 2 là gì? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Thông thường để tìm hiểu chính xác đô thị loại 1, loại 2 các bạn cần phải tham khảo các quy định của pháp luật. Đặc biệt sự khác nhau giữa đô thị loại 1 và loại 2 là ở tiêu chuẩn để đạt được. Dưới đây là thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo. 

Khái niệm đô thị

Đô thị được hiểu là khu vực tập trung đông dân cư sinh sống và chủ yếu hoạt động trong những lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp. Đây là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, du lịch và dịch vụ của cả nước hoặc trong một vùng lãnh thổ bao gồm thị trấn, thị xã, thành phố. 

Đô thị loại 1, loại 2 là gì? 

Đô thị loại 1, loại 2 là gì? 

Quy định pháp luật về đô thị

Theo Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05.10.2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị thì đô thị là các điểm dân cư đảm bảo các yếu tố cơ bản như sau: 

 • Là một trung tâm tổng hợp hay trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước hoặc một vùng lãnh thổ nhất định. 
 • Quy mô dân số có ít nhất là 4000 người. 
 • Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động tối thiểu phải đạt 65%. 
 • Cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động của dân cư tối thiểu phạt đạt 70% mức tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định đối với từng loại đô thị. 
 • Mật độ dân cư cần phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của từng loại đô thị. 

Đô thị loại 1 là gì?

Để hiểu hơn về đô thị loại 1 là gì sẽ phải dựa vào quy định và Nghị định 42/2009 về phân loại đô thị của nhà nước. Cụ thể với đô thị loại 1, quy định của pháp luật như sau: 

Quy định về đô thị loại 1

“Điều 4. Phân loại đô thị

Đô thị được phân thành 6 loại như sau: loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận.

Đô thị loại I, loại II là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và có thể có các đô thị trực thuộc; đô thị loại I, loại II là thành phố thuộc tỉnh có các phường nội thành và các xã ngoại thành.”

Tham khảo thêm :

Nguyên tắc để phân loại đô thị

Đối với đô thị loại I, nguyên tắc phân loại được ghi rõ trong điều 7, khoản 1 của Nghị định 42/2009 như sau:

     1. Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I hoặc loại II là thành phố trực thuộc Trung ương: các quận nội thành được xem xét, đánh giá theo tiêu chuẩn của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I hoặc loại II.

 1. Đối với các đô thị thuộc thành phố có vị trí liền kề ranh giới nội thành được quản lý phát triển và đánh giá phân loại đô thị theo tiêu chuẩn của khu vực nội thành.
 2. Đối với các đô thị khác thuộc thành phố được xem xét, đánh giá theo tiêu chuẩn của loại đô thị được xác định bởi quy hoạch chung đô thị và thực trạng phát triển của đô thị đó.”
 3. Chúng ta sẽ căn cứ vào nguyên tắc này để phân chia đô thị. Vì thế đối với mỗi loại đô thị xếp từ I – IV sẽ có tiêu chuẩn riêng quy định để đảm bảo đánh giá và xem xét.

Đô thị loại 1 là gì? 

Đô thị loại 1 là gì? 

Tiêu chuẩn đô thị loại 1

Tiêu chuẩn đô thị loại 1 được xác định dựa trên các tiêu chí như sau: 

Chức năng đô thị

Đô thị loại 1 trực thuộc trung ương có chức năng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước. 

Đô thị trực thuộc tỉnh có chức năng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một hoặc một số vùng lãnh thổ liên tỉnh.

Quy mô dân số đô thị

 • Đô thị trực thuộc Trung ương có quy mô dân số toàn đô thị từ 1 triệu người trở lên;
 • Đô thị trực thuộc tỉnh có quy mô dân số toàn đô thị từ 500 nghìn người trở lên.

Mật độ dân số bình quân khu vực nội thành

 • Đô thị trực thuộc Trung ương từ 12.000 người/km2 trở lên;
 • Đô thị trực thuộc tỉnh từ 10.000 người/km2 trở lên.

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành tối thiểu đạt 85% so với tổng số lao động.

Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị

 • Khu vực nội thành: nhiều mặt được đầu tư xây dựng đồng bộ và cơ bản hoàn chỉnh; bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường;
 • Khu vực ngoại thành: nhiều mặt được đầu tư xây dựng đồng bộ và cơ bản hoàn chỉnh; hạn chế việc phát triển các dự án gây ô nhiễm môi trường; mạng lưới công trình hạ tầng tại các điểm dân cư nông thôn phải được đầu tư xây dựng đồng bộ; bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh thái.

Kiến trúc, cảnh quan đô thị

Thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu và trên 50% các trục phố chính đô thị phải đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị. Phải có các không gian công cộng, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân và có các tổ hợp kiến trúc hoặc công trình kiến trúc tiêu biểu mang ý nghĩa quốc gia.

Tiêu chuẩn của đô thị loại 1

Tiêu chuẩn của đô thị loại 1

Đô thị loại 2 là gì?

Đô thị loại 2 được hiểu là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp. 

Tìm hiểu đô thị loại 2 là gì?

Tìm hiểu đô thị loại 2 là gì?

Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.

Đô thị loại II là thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và đạt các tiêu chí dưới đây.

Tiêu Chuẩn Đô thị loại II

Các tiêu chuẩn để xác định đô thị loại 2 như sau: 

Chức năng đô thị

Đô thị có chức năng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một tỉnh hoặc một vùng lãnh thổ liên tỉnh.

Trường hợp đô thị loại II là thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có chức năng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với cả nước.

Quy mô dân số toàn đô thị phải đạt từ 300 nghìn người trở lên.

Trong trường hợp đô thị loại II trực thuộc Trung ương thì quy mô dân số toàn đô thị phải đạt trên 800 nghìn người.

Mật độ dân số khu vực nội thành.

Đô thị trực thuộc tỉnh từ 8.000 người/km2 trở lên, trường hợp đô thị trực thuộc Trung ương từ 10.000 người/km2 trở lên.

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành tối thiểu đạt 80% so với tổng số lao động.

Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị

Khu vực nội thành: được đầu tư xây dựng đồng bộ và tiến tới cơ bản hoàn chỉnh; 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải được áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường;

Tiêu chuẩn để xác định đô thị loại 2 

Tiêu chuẩn để xác định đô thị loại 2 

Khu vực ngoại thành: một số mặt được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ; mạng lưới công trình hạ tầng tại các điểm dân cư nông thôn cơ bản được đầu tư xây dựng; hạn chế việc phát triển các dự án gây ô nhiễm môi trường; bảo vệ những khu vực đất đai thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh thái.

Kiến trúc, cảnh quan đô thị

Thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu và trên 40% các trục phố chính đô thị phải đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị. Phải có các không gian công cộng, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân và có tổ hợp kiến trúc hoặc công trình kiến trúc tiêu biểu mang ý nghĩa quốc gia.

Lời kết

Bài viết trên đây đã giúp bạn tìm hiểu đô thị loại 1, đô thị loại 2 là gì. Đây là một khái niệm liên quan đến những quy định của pháp luật. Vì vậy các bạn hãy nghiên cứu thật kỹ để có thông tin bổ ích. 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *