Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bao nhiêu tuổi?

Cũng có khá nhiều người thường hay bị tính sai tuổi đối với các lớp từ 1 đến 12 tuổi . Cũng có người cho rằng lớp 1 là 6 tuổi và cũng có người cho rằng lớp 1 là 7 tuổi . Chính vì thế để biết được chuẩn lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bao nhiêu tuổi thì chúng ta hãy tính đúng tuổi của các bé học lớp 1 trước nhé rồi chúng ta sẽ tăng dần lên .

Với hàng loạt câu hỏi học lớp 1 bao nhiêu tuổi, học lớp 2 bao nhiêu tuổi , học lớp 3 bao nhiêu tuổi, học lớp 4 bao nhiêu tuổi, học lớp 5 bao nhiêu tuổi, học lớp 6 bao nhiêu tuổi, học lớp 7 bao nhiêu tuổi, học lớp 8 bao nhiêu tuổi, học lớp 9 bao nhiêu tuổi, học lớp 10 bao nhiêu tuổi, học lớp 11 bao nhiêu tuổi và học lớp 12 bao nhiêu tuổi? thì hôm nay Legoland sẽ tổng hợp lại kiến thức chuẩn xác nhất cho mọi người nhé .

Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bao nhiêu tuổi
Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bao nhiêu tuổi

Cách phân chia cấp độ học đối với các lớp từ lớp 1 đến lớp 12 :

Như bộ giáo dục đã quy định thì đối với cấp độ tiểu học sẽ có 5 cấp độ đó là từ lớp 1 đến lớp 5 . Còn đối với cấp độ trung học cơ sở thì sẽ từ lớp 6 đến lớp 9 và còn đối với cấp độ trung học phổ thông thì sẽ từ lớp 10 đến lớp 12 .

Tham khảo thêm : 2k4, 2k5, 2k6, 2k7, 2k8, 2k9 bao nhiêu tuổi? học lớp mấy?

Độ tuổi đối với cấp độ tiểu học

Đối với các bạn học tiểu học thì chúng ta sẽ được phân ra làm 5 loại đó là lớp 1 , lớp 2 , lớp 3 , lớp 4 và lớp 5 . Chính vì thế theo quy định về độ tuổi giao dục của nhà nước quy định thì đối với các tuổi tương ứng như sau :

Học lớp Tuổi
Lớp 1 6 tuổi
Lớp 2 7 tuổi
Lớp 3 8 tuổi
Lớp 4 9 tuổi
Lớp 5 10 tuổi

Độ tuổi đối với cấp độ trung học cơ sở

Như đã đề cập ở trên thị đối với cấp độ trung học phổ thông thì sẽ có 4 cấp độ tương đương với các lớp như : lớp 6 , lớp 7. lớp 8 và lớp 9. Chính vì thế chúng ta sẽ được phân chia ra tương ứng với số tuổi phải đạt như sau :

Học lớp Tuổi
Lớp 6 11 tuổi
Lớp 7 12 tuổi
Lớp 8 13 tuổi
Lớp 9 14 tuổi

Độ tuổi đối với cấp độ trung học phổ thông

Theo nhà nước quy định thì đối với cấp bậc trung học phổ thông sẽ chia làm 3 cấp bậc đó là lớp 10 lớp 11 và lớp 12 . Vậy là tính chỉ có 3 năm cho chương trình phổ thông . Và nhà nước quy định với các độ tuổi tương ứng để học chương trình phổ thông như sau :

Học lớp Tuổi
Lớp 10 15 tuổi
Lớp 11 16 tuổi
Lớp 12 17 tuổi

Và sau khi học xong lớp 12 trở lên sẽ là 18 tuổi và cứ tăng dần theo số năm nhé .

Bảng tính tuổi lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 theo năm mới nhất 

Lớp

Năm 2021

Năm 2023

Lớp 1

6 tuổi

7 tuổi

8 tuổi

Lớp 2

7 tuổi

8 tuổi

9 tuổi

Lớp 3

8 tuổi

9 tuổi

10 tuổi

Lớp 4

9 tuổi

10 tuổi

11 tuổi

Lớp 5

10 tuổi

11 tuổi

12 tuổi

Lớp 6

11 tuổi

12 tuổi

13 tuổi

Lớp 7

12 tuổi

13 tuổi

14 tuổi

Lớp 8

13 tuổi

14 tuổi

15 tuổi

Lớp 9

14 tuổi

15 tuổi

16 tuổi

Lớp 10

15 tuổi

16 tuổi

17 tuổi

Lớp 11

16 tuổi

17 tuổi

18 tuổi

Lớp 12

17 tuổi

18 tuổi

19 tuổi

Tổng kết :

Với các giải đáp về Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bao nhiêu tuổi? ở trên của Legoland hi vọng mọi người có thêm những kiến thức sâu hơn và hoàn chỉnh hơn nhé .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *