Đất canh tác là gì? Các quy định về đất canh tác mới nhất

Là một quốc gia nổi tiếng với ngành công nghiệp lúa nước, đất canh tác trở thành một phần trong cuộc sống của người nông dân Việt Nam. Nhưng định nghĩa đất canh tác là gì, các quy định về đất canh tác mới nhất thì không phải ai cũng hiểu và nắm được. Để hiểu rõ hơn, hãy bớt chút thời gian để cùng chúng tôi trả lời những thắc mắc trên qua bài viết dưới đây. 

Đất canh tác là gì?

Khái niệm đất canh tác 

Đất canh tác là gì, được định nghĩa như thế nào là câu hỏi của rất nhiều người. Ở Việt Nam, khái niệm đất canh tác là quỹ đất đất được sử dụng với mục đích sản xuất, nghiên cứu và thực hiện các thí nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực  lâm nghiệp, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, lĩnh vực làm muối và nhiệm vụ bảo vệ rừng và các mục đích phát triển khác. Hiểu khái quát thì đất canh tác là những khu vực đất phù hợp cho sản xuất và canh tác nông nghiệp, bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi. Đây được xem là một trong những nguồn lực chính trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. 

Đất canh tác là gì là câu hỏi của rất nhiều người

Đất canh tác là gì là câu hỏi của rất nhiều người

Đất canh tác được phân làm những loại nào 

Đất canh tác bao gồm quỹ đất dành cho trồng trọt và chăn nuôi nên được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau. Đất canh tác gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và quỹ đất nông nghiệp khác. Cụ thể là:

 • Đất sản xuất nông nghiệp: là quỹ đất nông nghiệp được sử dụng với mục đích chính là sản xuất nông nghiệp. Bao gồm: đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm.
 • Đất lâm nghiệp: là quỹ đất có rừng tự nhiên hoặc rừng do con người trồng. Tuỳ vào phân loại rừng mà quỹ đất lâm nghiệp chúng bao gồm: đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất và đất lâm nghiệp đặc biệt.
 • Đất nuôi trồng thủy sản: Quỹ đất được sử dụng với mục đích chính là nuôi trồng thủy sản. Tùy vào nguồn nước mà quỹ đất nuôi trồng thủy sản bao gồm: đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, đất nuôi trồng thủy sản nước mặn và đất nuôi trồng thủy sản chuyên dụng nước ngọt.
 • Đất làm muối: là quỹ đất được sử dụng với mục đích chính là sản xuất muối.
 • Đất nông nghiệp khác: là quỹ đất phục vụ cho các hoạt động nông nghiệp khác: đất xây dựng các trạm phục vụ nghiên cứu trong nông nghiệp, đất xây dựng trang trại, xây dựng nhà ở và hộ gia đình với mục đích phục vụ cho nông nghiệp: lưu trữ các loại nông sản, phân bón, công cụ sản xuất nông nghiệp,… 

Đất canh tác được chia làm nhiều loại 

Đất canh tác được chia làm nhiều loại 

 

Tham khảo thêm :

Các quy định về đất canh tác mới nhất 

Khi đã trả lời được câu hỏi đất canh tác là gì thì hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu rõ hơn những quy định mới nhất về đất canh tác hiện nay. 

Có thể xây nhà ở trên đất canh tác không?

Theo luật pháp Việt Nam quy định tại Điều 12 trong Bộ Luật Đất đai năm 2013, nghiêm cấm sử dụng quỹ đất canh tác vào các mục đích không phù hợp với quy định. Đất canh tác nông nghiệp chỉ được sử dụng vào các hoạt động sản xuất, chăn nuôi và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành nông nghiệp. Tất cả những hoạt động sản xuất, xây dựng với mục đích khác trên quỹ đất nông nghiệp thì đều bị xem là vi phạm pháp luật, tùy vào mức độ thì có thể phải tháo dỡ, tiến hành thu hồi và bồi thường tiền.

Đất canh tác nông nghiệp không được xây nhà ở 

Đất canh tác nông nghiệp không được xây nhà ở 

Trên quỹ đất nông nghiệp chỉ được phép xây dựng các công trình phục vụ hoạt động nông nghiệp, bao gồm:

 • Xây dựng nhà kính, các loại nhà khác với mục đích phục vụ canh tác nông nghiệp. Bao gồm cả các hình thức canh tác nông nghiệp không trực tiếp trên đất
 • Xây dựng chuồng, trại gia cầm, gia súc và các động vật khác trong quy định pháp luật. 

Do vậy, không được xây nhà ở trên quỹ đất nông nghiệp. Chỉ được xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động nông nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Có được cấp sổ đỏ cho quỹ đất canh tác nông nghiệp hay không? 

Đất canh tác nông nghiệp không được cấp sổ đỏ, nếu muốn được cấp sổ đỏ thì phải thực hiện thay đổi mục đích sử dụng của đất canh tác nông nghiệp. Theo Luật đất đai 2013 quy định rõ tại điều 57 thì đất canh tác muốn thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất thổ cư thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hàng năm phải phù hợp, tuân theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện nơi có đất. 

Cá nhân và hộ gia đình được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong giới hạn giao đất

Cá nhân và hộ gia đình được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong giới hạn giao đất

Muốn thực hiện thay đổi mục đích sử dụng đất canh tác thì cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ gồm có:

 • Đơn xin thay đổi mục đích sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất khác.

Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp muốn thực hiện chuyển đổi đất canh tác nông nghiệp do Nhà nước giao thành đất thổ cư thì người chuyển đổi cần phải nộp số tiền chênh lệch giá tính theo giá đất canh tác nông nghiệp và giá đất ở tại thời điểm có quyết định tái sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Đất canh tác nông nghiệp có được phép chuyển được mục đích sử dụng?

Đất canh tác nông nghiệp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng trong hai trường hợp cụ thể dưới đây:

Trường hợp 1: Phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tại Điều 57 Luật đất đai 2013 có quy định rõ về việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất canh tác. Cần phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền và chỉ được chuyển đổi mục đích sử dụng trong các trường hợp cụ thể: 

 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp (là đất trồng lúa nước) thành đất trồng rừng, đất trồng cây lâu năm hoặc thành đất nuôi trồng thủy sản hoặc thành quỹ đất sử dụng làm muối;
 • Chuyển mục đích đất nông nghiệp (là đất trồng các loại cây hàng năm khác) thành đất làm muối hoặc thành đất nuôi trồng thủy sản nước mặn hoặc sang đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, đầm hay hồ;
 • Chuyển đất đang sử dụng để trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất,  trồng rừng đặc dụng  thành quỹ đất sử dụng vào mục đích khác thuộc nhóm đất canh tác;
 • Chuyển từ đất canh tác nông nghiệp thành đất canh tác phi nông nghiệp.

Trường hợp  2: Cần đăng ký biến động đất đai

Nhưng nếu người chủ sở hữu đất canh tác không muốn thông qua cơ quan Nhà nước để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất có được không? Câu trả lời trong trường hợp này là có thể thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất canh tác nông nghiệp mà không cần phải xin phép cơ quan có thẩm quyền bởi căn cứ theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, quy định tại Điều 12 tại các trường hợp sau:

 • Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất canh tác đang sử dụng trồng cây hàng năm thành quỹ đất nông nghiệp khác, bao gồm các mục: đất dùng để xây dựng nhà kính hoặc các loại nhà khác nhằm mục đích phục vụ cho trồng trọt trong nông nghiệp; xây dựng nơi để dụng cụ phục vụ trồng trọt, hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hoặc đất dùng để xây dựng chuồng, trại chăn nuôi gia cầm, gia súc,.. theo quy định của pháp luật. 
 • Chuyển mục đích sử dụng đất  từ quỹ đất đang dùng với mục đích đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm khác thành quỹ đất trồng cây lâu năm. 
 • Chuyển mục đích sử dụng đất đang là đất trồng cây lâu năm thành đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản. 

Có thể thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

Có thể thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

Trong trường hợp nào thì người tiến hành thay đổi mục đích sử dụng đất cũng sẽ phải thực hiện nộp phí theo quy định hiện hành của nhà nước tại thời điểm thực hiện chuyển đổi. Và cần tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất canh tác trong thời hạn sử dụng của quỹ đất được Nhà nước giao. 

Lời kết 

Mong rằng qua bài viết trên, chúng tôi đã giúp bạn trả lời các câu hỏi như: Đất canh tác là gì? Đất canh tác gồm những loại nào? Có những quy định nào đối với đất canh tác hiện nay? Cũng như các thủ tục nếu bạn muốn thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất canh tác. Những thông tin mà chúng tôi chia sẻ hẳn đã giúp bạn hiểu thêm được phần nào về luật Đất đai đặc biệt là về đất canh tác. Mong các bạn có thể áp dụng những thông tin trên thật hữu ích vào cuộc sống. 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *