Mẫu hợp đồng thuê đất chuẩn cập nhập mới nhất

Trên mạng thì cũng có khá nhiều mẫu hợp đồng thuê đất , cũng có mẫu cho thuê đất nhà ở , cũng có mẫu cho thuê đất làm xưởng kinh doanh sản xuất . Nhưng không phải là mẫu hợp đồng nào cũng đầy đủ và chi tiết nhất . Chính vì thế chúng ta cần lựa chọn đúng mẫu văn bản hợp đồng chuẩn từ các đơn vị có thẩm quyền hoặc đơn vị luật sư đã xác nhận .

Mẫu hợp đồng thuê đất là gì ?

Đây là một mẫu văn bản được thực hiện đầy đủ các thông tin , yêu cầu giữa 2 bên thỏa thuận thuê đất có thể dùng để ở hoặc có thể sử dụng cho các mục đích xây dựng hay thuê làm kho xưởng.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh Phúc

Hà Nội .ngày 20 tháng 10 năm 2021.

 

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

 

– Căn cứ Luật Đất đai ngày 14.tháng 03 năm 2014 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số: 15LDD ngày 10 tháng 8 năm 2014 của luật đất đai về việc cho Công ty (Xí nghiệp) Công ty TNHH Toàn Nhất thuê đất để sử dụng vào mục đích làm xưởng sản xuất .

– Căn cứ Giấy phép đầu tư số 5AQB2 ngày 25 tháng 10 .năm 2019.

 1. Bên cho thuê đất (Bên A)

Đại diện Sở Địa chính tỉnh (thành phố): Hà Nội…

Họ tên:..Trần Liêm Chính…. Chức vụ:. Trưởng phòng địa chính..

Trụ sở:.Nam Từ Liêm – Hà Nội

 1. Bên thuê đất (Bên B):

Đại diện Công ty (Xí nghiệp):. Công ty TNHH Toàn Nhất…

Họ tên:.Trần Quảng Đông.. Chức vụ:…..Giám đốc…

Quốc tịch:.Việt Nam…. Trụ sở:….Hà Nội…

Tài khoản:…….0197636288273342333……..

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều khoản sau đây:

     Điều 1:

 1. Bên A cho bên B thuê (bằng số): 2000 m2.. đất (bằng chữ).hai ngàn mét vuông đất.

Tại xã (phường, thị trấn):..Xuân Phương….

Huyện (quận, thị xã, thành phố):.Nam Từ Liêm……

Để sử dụng vào mục đích:…..xây dựng kho xưởng sản xuất…..

(ghi theo quy định trong quyết định cho thuê đất).

 1. Vị trí khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính số QD3B .tỷ lệ 1/200….do Sở Địa chính Nam Từ Liêm xác lập ngày 20 tháng 5 năm 2021
 2. Thời hạn thuê đất là 20 năm, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 (ghi theo quy định trong quyết định cho thuê đất).
 3. Việc cho thuê đất không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam đối với khu đất và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất.

Điều 2:

 1. Giá tiền thuê đất là: 10 USD/m2/năm hoặc

USD/ha/năm (ghi theo quy định trong Giấy phép đầu tư hoặc quyết định cho thuê đất).

 1. Tiền thuê đất được trả theo phương thứ

– Hàng năm;

– 5 năm 1 lần;

– 1 lần cho toàn bộ thời hạn thuê đất

– Các thoả thuận khác (nếu có).hỗ trợ thanh toán chậm..

 1. Tiền thuê đất bắt đầu được tính từ ngày.15 tháng 09 năm 2021 và nộp tài khoản kho bạc số 2314234.của kho bạc quận Nam Từ Liêm

Điều 3: Việc xây dựng các công trình trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này, phù hợp với Giấy phép đầu tư.

Có thể bạn quan tâm:

Điều 4:

 1. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên B không được chuyển giao khu đất thuê cho tổ chức, cá nhân khác nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam cho phép (trừ trường hợp được thuê đất để đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng và cho thuê lại đất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất).

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A đảm bảo quyền sử dụng đất của bên B, khi chuyển giao quyền sử dụng khu đất cho Bên thứ ba khi chưa được bên B thoả thuận.

 1. Trường hợp bên B bị phân chia, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tài sản, hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác mà tạo nên pháp nhân mới thì chủ đầu tư mới phải làm lại thủ tục cho thuê đất. Thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại của hợp đồng này, bên B chịu mọi chi phí phát sinh khi chuyển giao khu đất cho thuê.
 2. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu bên B muốn trả lại toàn bộ hay một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho bên A biết trước ít nhất là 6 tháng. Bên A trả lời cho bên B trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị của bên B. Thời điểm kết thúc hợp đồng tính đến lúc bàn giao mặt bằng.
 3. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau đây

– Hết thời hạn thuê đất và không được gia hạn thuê tiếp.

– Bên B bị phát mại tài sản hoặc bị phá sản.

– Bên B bị thu hồi quyết định cho thuê đất hoặc giấy phép hoạt động trước thời hạn.

Điều 5: Hai bên thoả thuận giải quyết tài sản gắn liền với việc sử dụng đất sau khi kết thúc Hợp đồng này theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Điều 6: Tranh chấp giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng trước hết được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thể thương lượng được thì tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án để giải quyết.

Điều 7:

 1. Bên A có trách nhiệm cung cấp các văn bản liên quan đến việc xác định quyền và nghĩa vụ của bên B, tôn trọng quyền sở hữu về tài sản của bên B xây dựng trên khu đất thuê theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Bên B có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quoanh.

Điều 8:

 1. Hợp đồng này được ký tại văn phòng nhà đất quận Nam Từ Liêm .ngày 15 tháng 09 năm 2021 và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản, gửi Sở Tài chính – Vật giá, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước (tỉnh, thành phố) để thu tiền thuê đất và đồng gửi Tổng cục Địa chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi quản lý.
 2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
BÊN THUÊ ĐẤT

(Ký tên và đóng dấu)

BÊN CHO THUÊ ĐẤT

(Ký tên và đóng dấu)

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *