Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà cập nhập mới nhất

Khi bạn đi xem đất nền, nhà phố, căn hộ chung cư mà quyết định mua lô đất hoặc căn nhà đó, chắc chắn cần đặt cọc tiền đối lại cho chủ nhà. Tuy nhiên, bạn lại chưa nắm rõ về nội dung của giấy đặt cọc. Trong bài chia sẻ này, chúng tôi gửi đến bạn thông tin về mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà

Chia sẻ mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà

Chia sẻ mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà

Chia sẻ mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà mới nhất

Hợp đồng đặt cọc mua nhà là một trong các hợp đồng pháp lý khá quan trọng, phổ biến trong xã hội ngày nay. Bởi nó gắn liền nhu cầu thiết yếu mỗi cá nhân. Việc soạn nên một bản hợp đồng đúng chuẩn quy định pháp luật rất cần thiết. Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà đúng chuẩn dưới đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày …tháng … năm 20…. tại ………………………………………………… …………………………………………………………………… 

………., chúng tôi gồm có:

I. Bên đặt cọc (Bên A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……… cấp ngày ……… tại………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….……

II. Bên nhận đặt cọc (Bên B):

Họ và tên chủ hộ:…………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày ……… tại………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….……

Các thành viên của hộ gia đình bên bán (bên B):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………… cấp ngày ………… tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….……

Ông (Bà): …………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……… cấp ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….……

III. Cùng người làm chứng:

1.Ông(Bà): ……………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………… cấp ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….……

2.Ông(Bà): …………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………… cấp ngày ………………tại……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….……

IV. Hai bên đồng ý ký hợp đồng đặt cọc qua những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là:………………

Bằng chữ:…………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………, kể từ ngày …… tháng ………. năm 20…

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

 1. Bên A cam kết mua đất của bên B tại ………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B nhận tiền đặt cọc, cam kết bán đất thuộc sở hữu hợp pháp. Đồng thời, không tranh chấp bất kỳ điều gì liên quan tới mảnh đất bên B giao bán bên A tại: ……………………………………………………………………………………. với diện tích ……… m2

giá bán là ………………………………………………….………………………….………………………….

 1. Bên B cam kết trong thời gian cọc sẽ làm thủ tục pháp lý chuyển nhượng quyền cho bên A sử dụng đất. Bên A cam kết trả: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

khi hai bên ký hợp đồng mua bán đất ở phòng công chứng Nhà Nước, ……………………………………………………………………

được bên A thanh toán nốt khi bên B giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên B cam kết giao giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất trong 7 ngày kể từ lúc hai bên ký hợp đồng mua bán ở phòng công chứng Nhà Nước. Nghĩa vụ của Bên B là nộp những khoản thuế phát sinh suốt quá trình giao dịch đúng quy định pháp luật ( với thuế chuyển nhượng, thuế đất bên B sẽ thanh toán, bên A không cần trả bất kỳ khoản phí nào) .

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

 1. Bên A có những quyền sau đây:
 2. a) Nhận lại tiền đặt cọc kèm khoản tiền số tiền đặt cọc khi Bên B từ chối  thực hiện hoặc giao kết nghĩa vụ dân sự theo đúng thỏa thuận ở điều 3(không đạt được mục đích đặt cọc);
 3. b) Nhận lại tiền đặt cọc từ phía Bên B hoặc trừ khi thực hiện việc trả tiền cho Bên B khi hai bên thực hiện hoặc giao kết nghĩa vụ dân sự thỏa thuận ở điều 3(đạt được mục đích đặt cọc);
 4. Bên A có những nghĩa vụ sau đây:
 5. a) Thực hiện hoặc giao kết nghĩa vụ dân sự thỏa thuận ở Điều 3 nêu trên. Trường hợp Bên A từ thực hiện hoặc giao kết nghĩa vụ dân sự (không đạt được mục đích đặt cọc), Bên A mất tiền đặt cọc.
 6. b) Giao tiền đặt cọc đối với Bên B đúng thỏa thuận khi ký kết hợp đồng đặt cọc. 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

 1. Bên B có những quyền sau đây:

Sở hữu tiền đặt cọc trong trường hợp Bên A từ chối thực hiện hoặc giao kết nghĩa vụ dân sự như thỏa thuận ở điều 3(không đạt được mục đích đặt cọc). 

 1. Bên B có những nghĩa vụ sau đây:
 2. a) Nghĩa vụ của Bên B là dọn dẹp mặt bằng sạch sẽ khi giao đất, trả lại mặt bằng cho bên A đất thổ cư.
 3. b) Trả lại tiền đặt cọc kèm khoản bằng số tiền cọc cho Bên A nếu Bên B từ chối việc thực hiện hoặc giao kết nghĩa vụ dân sự thỏa thuận ở điều 3 (không đạt được mục đích đặt cọc). 
 4. c) Trả lại tiền đặt cọc Bên A hoặc trừ để làm nghĩa vụ trả tiền khi 2 Bên thực hiện hoặc giao kết nghĩa vụ dân sự thỏa thuận ở điều 3 (đạt được mục đích đặt cọc).

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Khi thực hiện hợp đồng phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau đưa ra giải quyết bằng cách thương lượng dựa theo nguyên tắc tôn trọng về quyền lợi của nhau. Trường hợp mảnh đất không giao dịch được do thuộc diện quy hoạch, bên B cần hoàn trả 100% số tiền bên A đã đóng. 

Nếu không giải quyết được, một trong hai bên được quyền khởi kiện yêu cầu toà án thẩm quyền giải quyết đúng những gì pháp luật quy định. Tất cả tranh chấp được phán xử dựa trên luật pháp Việt Nam quy định. 

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CÁC BÊN

Hai bên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước luật pháp về các lời cam đoan sau đây:

 1. Thực hiện đầy đủ và đúng tất cả những thỏa thuận ghi trong mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà.
 2. Giao kết Hợp đồng không bị  ép buộc hoặc lừa dối, hoàn toàn tự nguyện. 
 3. Bên B nhận đủ tiền đặt cọc từ bên A đã nêu trong điều 1. 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI 

 1. Hai bên đã đọc Hợp đồng, hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản trong Hợp đồng. Đồng thời, ký vào Hợp đồng trước sự có mặt người làm chứng.
 2. Hai bên công nhận hiểu rõ nghĩa vụ, quyền, lợi ích hợp pháp, ý nghĩa, hậu quả pháp lý giữa việc giao kết Hợp đồng. 
 3. Hiệu lực hợp đồng từ: …………………………………………………………….………….

Hợp đồng Đặt Cọc gồm 03 trang chia làm bốn bản với giá trị pháp lý như nhau, từng bên giữ hai bản.

                                                                                                                   ………………..,ngày …tháng ..… năm 20…..

           Bên A                                                                                            Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người làm chứng                                                                          Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo các mẫu hợp đồng khác :

Những lưu ý quan trọng cần nhớ khi ghi và lập hợp đồng đặt cọc

Để việc ký kết hợp đồng đặt cọc mua nhà diễn ra một cách thuận lợi nhất, bạn nên chú ý một số điều. Cụ thể như sau: 

Quan tâm tới thông tin thửa đất

Bên mua sẽ yêu cầu bên bán ghi lập hợp đồng cọc đưa giấy chứng nhận liên quan tới quyền dùng nhà ở, sử dụng đất, tài sản gắn liền đất. Mục đích để ghi và kiểm tra thông tin đầy đủ về thửa đất đã chuyển nhượng. Bao gồm: 

 • Loại đất: Căn cứ sổ đỏ ghi loại đất như nông thôn, đô thị, phi nông nghiệp… 
 • Số thửa, diện tích, số tờ bản đồ ghi vào hợp đồng. 

Bên cạnh đó, bạn lưu ý về nguồn gốc, thời hạn sử dụng thửa đất. Nếu tài sản khác và nhà ở gắn liền đất thì kiểm tra để biết bên bán có giấy chứng nhận hay đăng ký không. Trường hợp không có cần kiểm tra thực trạng của tài sản, nhà ở gắn liền đất. 

 • Tiến hành thủ tục hợp đồng đăng ký, chuyển nhượng công chứng sang tên quyền dùng tài sản và đất gắn liền đất. 
 • Phương thức cọc và giá chuyển nhượng thỏa thuận giữa các bên. 

Quan tâm tới thông tin thửa đất

Quan tâm tới thông tin thửa đất

Chú ý thông tin về nhận và bên đặt cọc 

Đối tượng hợp đồng cần ghi tiền đặt cọc (tính với đơn vị VNĐ). Bên cạnh đó, theo luật Dân sự quy định, tài sản cọc có thể lựa vàng, đá quý, kim khí quý… Đặc biệt, ghi chính xác và đầy đủ thông tin về năm sinh, họ tên, hộ khẩu thường trú, số CMND hoặc căn cước công dân. 

Những lưu ý quan trọng cần nhớ khi ghi và lập hợp đồng đặt cọc

Những lưu ý quan trọng cần nhớ khi ghi và lập hợp đồng đặt cọc

Nghĩa vụ nộp phí, thuế và lệ phí

Thứ nhất, tiền và thuế dùng đất nếu có. Bên nhận đặt cọc nếu chưa nộp sẽ do B nộp. Hai bên có thể thỏa thuận về người nộp. 

Thứ hai, thuế TNCN: Dựa trên quy định từ bên bán. Do họ có thu nhập, chính là bên nhận cọc. Nghĩa vụ này được quyền thỏa thuận. 

Thứ ba, lệ phí và phí khác do bên mua nộp.

Kết luận 

Thông tin về mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà đã được chia sẻ ở trên. Bạn nên đọc kỹ hợp đồng trước khi chính thức ký kết. Như vậy sẽ vừa đảm bảo quyền lợi cho mình. Đồng thời, về sau không dễ xảy ra tranh chấp hay kiện cáo. 

Bản gốc ở dưới này nhé :

Tải Về

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *