Hiện nay nhiều người có nhu cầu mua đất thương mại, dịch vụ để sử dụng. Nguyên nhân là bởi đất dịch vụ ở khu vực ngoại thành giá sẽ thấp hơn so với nội thành. Đặc biệt là sau này có thể chuyển thành đất ở để xây nhà. Tuy nhiên người mua cần tìm hiểu thật kỹ càng khi mua đất thương mại dịch vụ. Để biết đất thương mại dịch vụ là gì và những vấn đề xoay quanh dạng đất này các bạn hãy tham khảo bài viết sau. 

Đất thương mại dịch vụ là gì?

Đất thương mại dịch vụ là đất dịch vụ thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Dạng đất này được dùng với mục đích làm cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại hoặc công trình phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Khái niệm đất thương mại dịch vụ là gì đã được quy định rất rõ ràng trong luật đất đai năm 2013. 

Theo chính sách thu hồi đất nếu không bồi thường được đất nông nghiệp tương ứng với diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi. Nhà nước sẽ phải bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi sang nghề nghiệp, tạo việc làm mới cho các cá nhân hoặc hộ gia đình bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp.

Đất thương mại dịch vụ là gì

Đất thương mại dịch vụ là gì?

Cách thức bồi thường có thể là hỗ trợ bàn giao đất tại vị trí quy hoạch khác. Sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho người bị thu hồi đất. Trường hợp cá nhân hoặc các hộ gia đình bị thu hồi trên ⅓ diện tích đất nông nghiệp mà không được đền diện tích đất tương ứng thì sẽ được cấp đất. Mảnh đất được cấp mới gọi là đất thương mại, dịch vụ. Bên cạnh phần đất hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi. Còn có 1 số loại hình đất dịch vụ khác là đất đấu thầu ở các khu công cộng như bến xe, chợ. 

Phân loại đất thương mại dịch vụ

Đất thương mại dịch vụ có 2 loại đó là: 

  • Đất dịch vụ đấu thầu ở các khu vực công cộng như chợ, bến xe. 
  • Đất dịch vụ được cấp từ việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án. 

Đối với khái niệm đất dịch vụ 5%, 7%, 10% là cách gọi về tỉ lệ bồi thường hoặc giao đất theo số đất nông nghiệp bị thu hồi. Quy định của luật không có khái niệm về đất dịch vụ 10% hay 5%. Mà chỉ có phân loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên đất dịch vụ 10% tức là người bị thu hồi đất sẽ được đền bù bằng 10% diện tích đất bị thu hồi theo quy định của từng địa phương khác nhau. 

Phân loại đất thương mại dịch vụ 

Phân loại đất thương mại dịch vụ 

Đối với các loại đất 5%, 7% thì theo quy định tại điều 132 luật đất đai năm 2013 thì mỗi địa phương được lập quỹ đất nông nghiệp phục vụ cho công ích là 5% hoặc hơn 5% tùy theo quỹ đất của địa phương. Vì vậy không có khái niệm đất dịch vụ 5% hay 7% mà thực tế đó là tên gọi của đất quỹ công 5% trước kia. Đất này được giao cho các hộ gia đình canh tác hoặc sau khi hộ dân đưa đất vào hợp tác thì được giữ lại 5% để tự chủ trong sản xuất. Tỷ lệ phần trăm này sẽ phụ thuộc vào quỹ đất ở mỗi địa phương. 

Đặc điểm của đất thương mại, dịch vụ

Để tìm hiểu đặc điểm của đất thương mại dịch vụ là gì các bạn hãy tham khảo những điểm nổi bật sau: 

  • Đất dịch vụ là loại đất được nhà nước giao cho từng hộ gia đình hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật. Thông thường loại đất này sẽ có diện tích không quá 40-50m2. Tuy nhiên chúng sẽ có vị trí đẹp, thuận tiện cho việc đi lại. 
  • Đất thương mại dịch vụ thường nằm ở sát các khu đô thị và thuận lợi cho việc kinh doanh thương mại và dịch vụ. Chúng được dùng để tạo thu nhập bởi mục đích bồi thường đất này là để giúp người dân bị mất đất có thể làm việc tăng thêm thu nhập. 
  • Đất này sẽ được quy hoạch ở vị trí đẹp nhưng lại có giá rẻ hơn ½ giá đất dự án. 
  • Diện tích đất nông nghiệp thu hồi để phát triển các dự án khu đô thị và những lô đất này thường được chính quyền xây dựng cơ sở hạ tầng mới bàn giao đất. Vì vậy có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đường rộng thuận tiện cho việc đi lại. 
  • Đất dịch vụ được cấp lâu dài và có thể được cấp giấy CNQSDĐ. Đối với đất thương mại, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được nhà nước cho thuê hoặc giao sử dụng có thời hạn thì thời hạn có thể là không quá 50 hoặc 70 năm. 
  • Các hộ gia đình được giao quyền sử dụng đất sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Đồng thời còn được bồi thường theo giá nhà nước nếu phải thu hồi. 

Đặc điểm của đất thương mại, dịch vụ

Đặc điểm của đất thương mại, dịch vụ

Các vấn đề cần biết trước khi mua đất thương mại, dịch vụ 

Trước khi quyết định mua đất thương mại, dịch vụ các bạn cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ càng. Bởi vì nó tồn tại nhiều điều khiến bạn gặp khó khăn trong quá trình sử dụng. Cụ thể các vấn đề này như sau: 

Không được xây nhà ở

Một trong những nguyên tắc sử dụng đất đó là phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng. Vì vậy chỉ đất ở tại đô thị và đất ở nông thôn mới được phép xây dựng nhà ở. Trường hợp muốn xây nhà trên đất thương mại, dịch vụ phải chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Nếu không chuyển mà tự ý xây sẽ bị bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Có thể không được chuyển mục đích sử dụng đất

Dựa vào điểm e khoản 1 của điều 57 luật đất đai 2013. Khi chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy khi hộ gia đình hay các cá nhân muốn chuyển đất thương mại dịch vụ sang đất ở phải có phép của UBND cấp huyện nơi có đất. 

Có thể không được chuyển mục đích sử dụng đất

đất thương mại dịch vụ là gì?

Đồng thời dựa vào điều 52 của luật đất đai 2013, UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo 2 căn cứ đó là: 

  • Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
  • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. 

Như vậy nếu kế hoạch sử dụng đất hàng năm không quy định vị trí có thửa đất thương mại, dịch vụ thì UBND cấp huyện sẽ không ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Có thể mất nhiều tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Theo điều C khoản 2 điều 5 Nghị Định 45/2014/NĐ-CP Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.  Các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau. 

Trường hợp 1

Đang dùng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014. Khi chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp. Cùng với thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan có thâm quyền. 

Các vấn đề cần biết trước khi mua đất thương mại, dịch vụ 

Các vấn đề cần biết trước khi mua đất thương mại, dịch vụ 

Công thức tính tiền sử dụng đất:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại. 

Trường hợp 2

Nếu được nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thì khi chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất theo giá đất ở trừ đi tiền thuê đất phải nộp một lần. Tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại ở thời điểm có quyết định chính thức. 

Công thức tính tiền sử dụng đất:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại

Trường hợp 3

Nếu đang dùng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm. Thì tiền thu đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Lưu ý: Nếu đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01/7/2004 mà không phải là đất nhà nước cho thuê. Khi chuyển sang đất ở sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất. 

Lời kết

Bài viết trên đây đã chia sẻ đến các bạn thông tin về đất thương mại dịch vụ là gì? Bên cạnh đó còn có các vấn đề cần biết khi mua đất này. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có được những thông tin bổ ích cho việc mua đất của mình. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.